Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
95   Ympäristönsuoujeluviranomaisen lausunto asiakirjasta ´Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kemijoen vesienhoitoalueella 2022-2027´
96   Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedote maa-ainesluvanhaltijoille maa- ja kiviainesten mahdollisista korkeista raskasmetallipitoisuuksista Kittilän arseeniprovinssin ja metalliprovinssin alueilla sekä suosituksista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
97   Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedote maa- ja kiviainesten mahdollisista korkeista raskasmetallipitoisuuksista Kittilän arseeniprovinssin ja metalliprovinssin alueilla sekä suosituksista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
98   Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset
99   Rakennuslupa 2018-0114
100   Rakennuksen käyttökiellon purkaminen, uimahalli
101   Rakennuksen käyttökiellon asettaminen, liikuntahalli
102   Poikkeamislupa 2018-3031
103   Purkamislupa 2018-0117
104   Rakennuslupa 2018-0118
105   Poikkeamislupa 2018-3032
106   Suunnittelutarveratkaisu 2018-3033
107   Suunnittelutarveratkaisu 2018-3034
108   Poikkeamislupa 2018-3035
109   Suunnittelutarveratkaisu 2018-3036
110   Suunnittelutarveratkaisu 2018-3037
111   Rakennuslupa 2018-0128
112   Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta
113   Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset § 6-7

Osallistuja Tehtävä
Granroth Aaro puheenjohtaja
Jauhojärvi Pirkko 1. varapuheenjohtaja
Kumpulainen Hannu jäsen
Lepola Sauli jäsen
Vuomajärvi Liisa jäsen
Ovaskainen Ahti kunnanhallituksen edustaja
Niska Matti esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Wäli Piippa esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnantalon teknisellä osastolla  
Alkaen 10.07.2018