Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 103

05.07.2018

 

Purkamislupa 2018-0117

 

168/10.03.00/2018

 

RakYmplk 05.07.2018 § 103

 

Sirkan rekisterikylän tilalle Levinrivi Rno 12:11 haetaan lupaa kolmen rivitalon ja yhden talousrakennuksen purkamiseksi. Purettavien rakennusten kokonaisneliömetrimäärä on 976 m². Tila muodostaa korttelin 166 joka on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennustenkorttelialue. Purettavat rakennukset ovat vuonna 1981 valmistuneita asuinrivitaloja sekä niiden talousrakennus.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän, että lautakunta myöntää luvan rakennuksien purkamiselle purkamisluvan 2018-0117 mukaisin määräyksin ja ehdoin.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin

 

Lautakunta suoritti kohteessa katselmuksen 5.7.2018 ja totesi purkutyöt aloitetuksi ilman asian mukaisia lainvoimaisia lupia.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa