Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 101

05.07.2018

 

Rakennuksen käyttökiellon asettaminen, liikuntahalli

 

77/10.03.00/2018

 

RakYmplk 05.07.2018 § 101

 

Levin asemakaavan korttelin 27 tontilla 1 sijaitsevassa rakennuksessa suoritetussa katselmuksessa havaittiin liikuntahallin kattokannattajissa halkeamia. Havaittujen halkeamien johdosta kyseinen rakennuksen osa asetettiin välittömästi käyttökieltoon rakennuksen käyttöturvallisuuden vaarantumisen johdosta.

 

Katselmuksessa paikalla olivat kyseisen kiinteistön ja kunnan rakennusvalvonnan edustaja. Katselmuksessa kiinteistön edustajalle annettiin ohjeet jatkotoimenpiteistä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 117 a §, MRL 180 §.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän, että lautakunta pitää annetun käyttökiellon voimassa siihen asti kunnes varmuus rakenteiden lujuudesta ja rakennuksen osan käyttöturvallisuudesta on saatu.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa