Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 100

05.07.2018

 

Rakennuksen käyttökiellon purkaminen, uimahalli

 

77/10.03.00/2018

 

RakYmplk 05.07.2018 § 100

 

Levin asemakaavan korttelin 27 tontilla 1 sijaitsevassa rakennuksessa suoritettiin katselmus 11.4.2018 kattokannattajien kunnosta saadun ilmoituksen perusteella. Katselmus koski uima - allasosaston vanhan osan kattorakenteita. Katselmuksessa havaittiin silmämääräisesti pääkannattimissa tapahtuneita muodonmuutoksia.

 

Havaittujen muodonmuutosten perusteella kyseinen tila asetettiin välittömästi käyttökieltoon rakennuksen käyttöturvallisuuden vaarantumisen johdosta.

 

Lautakunta piti päätöksellään 17.4.2018 §47 rakennustarkastajan antaman käyttökiellon voimassa siihen asti kunnes varmuus rakenteiden lujuudesta ja rakennuksen osan käyttöturvallisuudesta on saatu.

 

Katselmuksessa 18.6.2018 todettiin vanhan uimahalliosan kattokannattajat korjatuksiksi ja annettiin lupa kyseisen tilan käyttämiseen.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän, että lautakunta purkaa päätöksen 17.4.2018 §47 mukaisen rakennuksen osan käyttökiellon.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa