Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 112

05.07.2018

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta

 

264/10.02.03/2017

 

RakYmplk 05.07.2018 § 112

 

Kittilän kunnanhallitus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavaluonnokseen ja siihen liittyvään valmisteluaineistoon.

 

Edellä mainittu luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä 11.7 - 10.8.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla ja Kittilän kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat. Lausunto on pyydetty toimittamaan 10.8.2018 mennessä.

 

Rakennustarkastaja:

Asemakaavaluonnos koskee Kittilän aluelämmön nykyistä aluetta sekä asemakaavan laajentumista länteen päin.

 

Määräyksissä on huomioitu alueella olevat reitistöt sekä maanalaiset johdot ja polttoaineiden sijoitus katetuissa varastoissa.

 

Esitän, ettei lautakunnalla ole lausuttavaa asemakaavaluonnokseen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa