Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 110

05.07.2018

 

Suunnittelutarveratkaisu 2018-3037

 

166/10.03.00/2018

 

RakYmplk 05.07.2018 § 110

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa kaksi yksikerroksista paritaloa ja kaksi talousrakennusta (autokatos/varasto) Könkään rekisterikylään määräalalle tilasta Alanne I Rno 24:6. Määräalan koko on noin 6000 m² ja se sijaitsee Könkään kylässä Kuutamokuja nimisen tien varrella. Hakemus on tullut vireille 3.4.2018.

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Hakija on kuullut tiloja Kuunvalo Rno 24:21, Hiukka Rno 24:13, Hiukkanen Rno 24:12 ja Alanne Rno 24:1 ja rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Penikkamaa Rno 24:14 ja Miikkula Rno 24:26.

 

Tilojen Penikkamaa Rno 24:14 ja Miikkula Rno 24:26 omistajat ovat jättäneet hakemuksesta muistutuksen. Hakija on antanut vastineen muistutuksiin.

 

Huomautuksissa on otettu kantaa paritalojen sopivuuteen ympäristöön ja tontin kokoon verrattuna rakentamisen määrään sekä rakentamisen määrän vaikutukseen Könkään kylän maisemaan. Lisäksi on pyydetty huomioimaan siisteys ja piha - alueen rajaus mahdollisen rakentamisen ja asumisen aikana.

 

Rakennustarkastaja:

Alue on Levin osayleiskaavassa AT - ja AP aluetta eli kylä- ja pientalovaltaista asuntoaluetta. Kuutamokujan varressa on tällä hetkellä kaksi asuinrakennusta ja yksi vapaa - ajan asuinrakennus. Vesi - ja jätevesihuolto on tehtävä kiinteistökohtaisesti.

 

Rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 §:n rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset eikä suunnitellut rakennukset poikkea käyttötarkoitukseltaan ympäröivästä rakennuskannasta. Rakennnuspaikalla on tiheä puusto eikä paikalta ole näköyhteyttä Inaritielle.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle suunnittelulle. Rakentamisesta ei aiheudu haitallista yhdyskuntakehitystä ja rakentaminen on ympäristöön soveltuvaa.

 

Esitän, että lautakunta myöntää suunnittelutarveratkaisun paritalojen ja talousrakennusten rakentamiseksi (MRL 16 §, MRL137 §).

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa