Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 109

05.07.2018

 

Suunnittelutarveratkaisu 2018-3036

 

130/10.03.00/2018

 

RakYmplk 05.07.2018 § 109

 

Könkään rekisterikylään tilalle Ounasranta Rno 61:1 haetaan lupaa rakentaa asuinrakennus ja talousrakennus , kerrosala yhteensä 220 m². Tila sijaitsee Ounasjoentien varressa, Könkään kylästä noin 5,5, kilometriä Tepaston suuntaan. Tilan koko on 10100 m². Hakemus on tullut vireille 14.5.2018

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Hakemuksen johdosta rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

 

Kunnanvaltuuston 25.2.2008 hyväksymässä Levin alueen osayleiskaavassa suunniteltu rakennusalue on RA - aluetta eli loma - asuntojen aluetta. Lähialueella on omakotitaloja sekä loma-asuntoja joten suunniteltu rakennushanke ei poikkea olennaisesti käyttötarkoitukseltaan alueen käytön tämänhetkisestä tilanteesta.

 

Kulku suunnitellulle rakennuspaikalle tapahtuu olemassa olevan tiestön kautta. Alueella ei ole vesi/viemäriverkostoa ja vesi/viemärihuolto tapahtuu kiinteistökohtaisesti.

 

Rakennuspaikka täyttää MRL 116 §:n vaatimukset ja suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle , kaavan toteutumiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä.

 

Asemakuvassa on esitetty, että talousrakennus olisi 10 metrin päässä yleisen tiealueen rajasta. Tiealueen rajan suuntaisesti tilan puolella kulkee 5 metriä leveä rasitetie kolmelle eri tilalle. Yleisen tien luokka huomioiden on etäisyyden oltava vähintään 20 metriä tien keskilinjasta ilman tienpitäjän kirjallista sijoituslupaa lähemmäksi.

 

Esitän, että rakennus - ja ympäristölautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi. Talousrakennuksen etäisyys yleiseen tiehen tulee olla määräysten mukainen eikä rakentamisella saa estää rasitetien käyttöä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 116 §, MRL 137 §.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa