Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 12  Ilmoitus teknisen vaaliliiton muodostamisesta Kittilän kunnan luottamushenkilövalintojen valtuustokäsittelyyn/Kvalt 18.6.2018 § 44
  Liite 13  OMK:n ja Kokoomuksen esitys Kunnanvaltuuston puheenjohtajan vaali/Kvalt 18.6.2018 § 44
  Liite 14  Teknisen vaaliliiton esitys puheenjohtajiksi/Kvalt 18.6.2018 § 44
  Liite 15  Valtuuston vaalilautakunnan pöytäkirja 1/18.6.2018 (Kvalt 18.6.2018 § 44)

Kunnanhallitus

§ 213

12.06.2018

Kunnanvaltuusto

§ 44

18.06.2018

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 12.06.2018 § 213

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 § 30 valinnut keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa.

 

Toimikaudeksi vahvistettiin yksi (1) vuosi.

 

Varapuheenjohtajien lukumääräksi vahvistettiin kolme (3).

 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

 

Tasa-arvolaki ei koske valtuuston puheenjohtajistoa.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kolme (3) varapuheenjohtajaa yhden (1) vuoden toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 18.06.2018 § 44

 

Päätös:

Käsiteltäessä kokouksen työjärjestystä tämä asia päätettiin käsitellä kokouksen ensimmäisenä asiana.

 

Pekka Rajala esitti, että Aki Nevalainen jatkaa puheenjohtajana ja että myös varapuheenjohtajat jatkavat tämän valtuustokauden loppuun asti. Akseli Erkkilä kannatti Rajalan esitystä.

 

Esa Ylläsjärvi esitti Oikeudenmukaisen Kittilän valtuustoryhmän ja Kokoomuksen Jukka Potin puolesta, että Inkeri Yritys palaisi kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi.

 

Pekka Rajala ilmoitti, että Suomen Keskusta r.p., Kristillisdemokraatit r.p., Vasemmistoliitto r.p., Perussuomalaisten sitoutumaton valtuustoryhmä, Kuntalaislista ja Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p. ovat muodostaneet teknisen vaaliliiton Kittilän kunnan luottamushenkilövalintojen valtuustokäsittelyyn. Vaaliasiamiehenä toimii Pekka Rajala (ilmoitus pöytäkirjan liitteenä).

 

Valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen esitti, että asiasta suoritetaan suhteellinen vaali suljettuna lippuäänestyksenä.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.

 

Pekka Rajala esitti teknisen vaaliliiton puolesta, että puheenjohtajaksi valitaan Aki Nevalainen, 1.varapuheenjohtajaksi Yrjötapio Kivisaari ja 2.varapuheenjohtajaksi Toni Kenttälä. Toimikaudeksi esitettiin vaalikauden loppuun asti eli noin kolme (3) vuotta (esitys pöytäkirjan liitteenä).

 

Esa Ylläsjärvi luki uudelleen Oikeudenmukainen Kittilä valtuustoryhmän ja Kokoomuksen Jukka Potin esityksen siitä, että valitaan Inkeri Yritys puheenjohtajaksi yhden vuoden toimikaudeksi (esitys pöytäkirjan liitteenä).

 

Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty kahta eri pituista toimikautta, on äänestettävä puheenjohtajiston toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat toimikaudeksi valtuuston loppua jäljellä olevaa kautta eli kolmea (3) vuotta, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka äänestävät toimikaudeksi yhtä (1) vuotta äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksantoista (18) jaa-ääntä, seitsemän (7) ei -ääntä, yksi (1) tyhjä ja yksi (1) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat: Akseli Erkkilä, Pekka Kenttälä, Susanna Kantola, Sakari Kautto, Toni Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Merja Korva, Sirkka Hangasvaara, Vuokko Mäntymaa, Vilho Molkoselkä, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Pekka Rajala, Tapani Rantajääskö, Juha Toivola, Jukka Salmi, Tarmo Salonen ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Pentti Kangas, Esa Ylläsjärvi, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Heli Kurt ja Inkeri Yritys. Tyhjää äänesti Aki Nevalainen. Poissa oli Tiina Huilaja.

 

Äänestyksen tuloksen perusteella valtuuston puheenjohtajien toimikausi on vaalikauden loppuun asti eli noin kolme (3) vuotta.

 

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi on päätettävä valtuuston puheenjohtajiston lukumäärästä.

 

Marita Toivanen esitti, että jatketaan kuten aiemminkin eli puheenjohtaja ja kolme (3) varapuheenjohtajaa. Päätettiin yksimielisesti valita puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen määräsi suoritettavaksi suhteellisen vaalin ja pyysi toimittamaan ehdokaslistat hänelle. Saatuaan ehdokaslistat puheenjohtaja luovutti ne vaalilautakunnan puheenjohtaja Yrjötapio Kivisaarelle.

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että valtuuston kokouksessa pidetään tauko sen ajan kun vaalilautakunta pitää kokouksen.

 

Tauko pidettiin klo 14:26 - 14:35.

 

Vaalilautakunnan puheenjohtaja asetti ehdokaslistojen yhdistelmän nähtäville ja se luettiin valtuustolle.

 

Ehdokaslista A

1. Aki Nevalainen

2. Yrjötapio Kivisaari

3. Toni Kenttälä

 

Ehdokaslista B

1.Inkeri Yritys

 

Suoritetun suljetun lippuäänestyksen jälkeen vaalilautakunta tutki äänestysliput sekä laski vaalin tuloksen sekä antoi valtuuston puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen vaalin tuloksesta (liitteessä).

 

Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen:

 

Lista A sai yhdeksäntoista (19) ääntä.

Aki Nevalainen, suhdeluku 19

Yrjötapio Kivisaari, suhdeluku 9,5

Toni Kenttälä, suhdeluku 6,33

 

Lista B sai seitsemän (7) ääntä.

Inkeri Yritys, suhdeluku 7

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajisto on valittu seuraavasti:

 

Puheenjohtaja Nevalainen Aki Vas.

1.varapuheenjohtaja Kivisaari Yrjötapio Kesk.

2.varapuheenjohtaja Yritys Inkeri OMK

3.varapuheenjohtaja Kenttälä Toni PS

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa