Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 11  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Inkeri Yrityksen ja Pentti Kankaan valituksista koskien kunnanvaltuuston päätöstä 19.12.2016 § 71

Kunnanhallitus

§ 215

12.06.2018

Kunnanvaltuusto

§ 43

18.06.2018

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Inkeri Yrityksen ja Pentti Kankaan valituksista koskien kunnanvaltuuston päätöstä 19.12.2016 § 71 "Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn"

 

451/00/2013

 

Khall 12.06.2018 § 215

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnanvaltuusto päätti 19.12.2016 § 71 hyväksyä Anna Mäkelän ja Kittilän kunnan välisen sovintosopimuksen.

 

Inkeri Yritys ja Pentti Kangas valittivat kunnanvaltuuston päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

 

He vaativat valtuuston päätöksen kumoamista ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 28.5.2018 nro 18/0259/2 ratkaissut asian.

Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset sekä Yrityksen ja Kankaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

 

Hallinto-oikeus velvoittaa sekä Yrityksen että Kankaan korvaamaan Mäkelän oikeudenkäyntikulut 500 €:lla viivästyskorkoineen.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen.

Päätös saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:

Esteellisyyksiä käsitelty Khall 12.6.2018 § 214 kohdalla seuraavasti:

 

"Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys poistui kokouksesta tämän pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi valituksen tekijänä.

 

Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen poistui kokouksesta tämän pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi esteellisenä ollessaan käsittelemässä Anna Mäkelää koskevia asioita.

Hänen tilallaan oli varajäsen Antti Pekkala.

 

Jäsen Raili Fagerholm ilmoitti olevansa esteellinen ollessaan käsittelemässä Anna Mäkelää koskevia asioita ja poistui kokouksesta tämä pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi.

Hänen tilallaan oli varajäsen Marita Toivanen

 

Jäsen Vilho Molkoselkä ilmoitti olevansa esteellinen ollessaan käsittelemässä Anna Mäkelää koskevia asioita ja poistui kokouksesta tämän pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi. Hänellä ei ollut varajäsentä.

 

Jäsen Vuokko Mäntymaa ilmoitti olevansa esteellinen ollessaan käsittelemässä Anna Mäkelää koskevia asioita ja poistui kokouksesta tämän pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi.

Hänellä ei ollut varajäsentä."

 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 18.06.2018 § 43

 

Päätös:

Esteellisyyksiä käsitelty Kvalt 18.6.2018 §:n 42 kohdalla seuraavasti:

 

"Inkeri Yritys poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi, koska on ollut valituksen tekijänä.

Hänen tilalleen näiden asioiden käsittelyn ajaksi tuli Yrjö Vaara.

 

Jukka Salmi poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Pirkko Jauhojärvi.

 

Akseli Erkkilä poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Sauli Lepola.

 

Vuokko Mäntymaa poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen ei tullut varajäsentä.

 

Merja Korva poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Maarit Niskanen.

 

Tarmo Salonen poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Jussi Mäkitalo.

 

Susanna Kantola poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Outi Marttila.

 

Pentti Kangas poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi koska asiat koskevat häntä itseään.

Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.

 

Tapani Rantajääskö poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi.

Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.

 

Paula Nevalaisen varalta kokoukseen osallistunut varavaltuutettu Vilho Molkoselkä poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi.

Hänen tilalleen Paula Nevalaisen paikalle tuli Jukka Ylisuvanto."

 

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa