Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 10  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Inkeri Yrityksen ja Pentti Kankaan valituksista koskien kunnanvaltuuston päätöstä 29.8.2016 § 56

Kunnanhallitus

§ 214

12.06.2018

Kunnanvaltuusto

§ 42

18.06.2018

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Inkeri Yrityksen ja Pentti Kankaan valituksista koskien kunnanvaltuuston päätöstä 29.8.2016 § 56 "Kittilän Kunnan ja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus"

 

451/00/2013

 

Khall 12.06.2018 § 214

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.8.2016 § 56 hyväksynyt Kittilän kunnan ja Anna Mäkelän välisen sovintosopimuksen.

 

Inkeri Yritys ja Pentti Kangas valittivat valtuuston päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ja vaativat valtuuston päätöksen kumoamista sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista, Yritys 300 €:lla ja Kangas 548,90 €:lla.

 

Anna Mäkelä on toimittanut asiassa 3.676,60 €:n laskun oikeudenkäyntikuluistaan.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 28.5.2018 nro 18/0258/2 ratkaissut valitukset.

 

Kunnanvaltuusto on käsitellyt asian uudelleen päätöksellään 19.12.2016 § 71.

 

Yritys ja Kangas ovat valittaneet myös valtuuston 19.12.2016 tekemästä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kun otetaan huomioon edellä lausuttu, Yrityksellä ja Kankaalla ei ole katsottava olevan oikeussuojan tarvetta päätöksen 29.8.2016 § 56 osalta, minkä vuoksi lausuminen valituksissa esitetyistä vaatimuksista mainitun päätöksen osalta raukeaa.

 

Hallinto-oikeus velvoittaa Kittilän kunnan korvaamaan Yrityksen ja Kankaan oikeudenkäyntikulut 200 €:lla.

Hallinto-oikeus velvoittaa Kittilän kunnan korvaamaan Mäkelän oikeudenkäyntikulut 3.676,60 €:lla.

 

Hallinto-oikeuden päätös liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen.

Päätös saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys poistui kokouksesta tämän pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi valituksen tekijänä.

 

Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen poistui kokouksesta tämän pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi esteellisenä ollessaan käsittelemässä Anna Mäkelää koskevia asioita.

Hänen tilallaan oli varajäsen Antti Pekkala.

 

Jäsen Raili Fagerholm ilmoitti olevansa esteellinen ollessaan käsittelemässä Anna Mäkelää koskevia asioita ja poistui kokouksesta tämä pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi.

Hänen tilallaan oli varajäsen Marita Toivanen

 

Jäsen Vilho Molkoselkä ilmoitti olevansa esteellinen ollessaan käsittelemässä Anna Mäkelää koskevia asioita ja poistui kokouksesta tämän pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi. Hänellä ei ollut varajäsentä.

 

Jäsen Vuokko Mäntymaa ilmoitti olevansa esteellinen ollessaan käsittelemässä Anna Mäkelää koskevia asioita ja poistui kokouksesta tämän pykälän ja esityslistan asian nro 22 (Khall 12.6.2018 § 215) käsittelyn ajaksi.

Hänellä ei ollut varajäsentä.

 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 18.06.2018 § 42

 

Päätös:

Inkeri Yritys poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi, koska on ollut valituksen tekijänä.

Hänen tilalleen näiden asioiden käsittelyn ajaksi tuli Yrjö Vaara.

 

Jukka Salmi poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Pirkko Jauhojärvi.

 

Akseli Erkkilä poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Sauli Lepola.

 

Vuokko Mäntymaa poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen ei tullut varajäsentä.

 

Merja Korva poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Maarit Niskanen.

 

Tarmo Salonen poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Jussi Mäkitalo.

 

Susanna Kantola poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi viitaten kunnanvaltuuston päätökseen siitä, että hän on esteellinen Anna Mäkelään liittyvissä asioissa.

Hänen tilalleen tuli Outi Marttila.

 

Pentti Kangas poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi koska asiat koskevat häntä itseään.

Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.

 

Tapani Rantajääskö poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi.

Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.

 

Paula Nevalaisen varalta kokoukseen osallistunut varavaltuutettu Vilho Molkoselkä poistui esteellisenä § 42 ja § 43 käsittelyn ajaksi.

Hänen tilalleen Paula Nevalaisen paikalle tuli Jukka Ylisuvanto.

 

Sirkka Hangasvaara oli poissa klo 15:54 - 15:57.

 

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa