Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 65

24.05.2018

Kunnanhallitus

§ 210

12.06.2018

Kunnanvaltuusto

§ 41

18.06.2018

 

Ympäristötarkastajan määräaikainen virka

 

115/01.01.00/2018, 140/02.02/2017

 

RakYmplk 24.05.2018 § 65

 

 

Kittilän kunnanvaltuuston 13.12.2017 hyväksymässä talousarviossa on esitetty ympäristövalvonnan henkilöresurssitarpeeksi 2.0-2.4 henkilötyövuotta vuodelle 2018, mutta henkilöstökuluihin ei ole sisällytetty lisähenkilöstön palkkakuluja. Tällä hetkellä ympäristövalvonnassa on yksi viranhaltija, ympäristösihteeri.

 

Ympäristösihteerin viranhaltija on vaihtunut useasti viimeisten vuosien aikana. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät ovat myös lisääntyneet viime vuosina lainsäädäntömuutosten seurauksena. Myös talouden nousukausi on lisännyt ympäristövalvonnan lupahakemusten määrää, ympäristönsuojeluviranomaiselle tulevien lausuntopyyntöjen määrää sekä tarvittavien valvonta- ja tarkastustehtäviä. Tällä hetkellä Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneet lupahakemukset ovat ruuhkautuneet, eikä luparuuhkaa pystytä purkamaan käytettävissä olevilla resursseilla. Kittilän kunnan elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi rakennus- ja ympäristölautakunnan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin lupakäsittelyn jouduttamiseksi ja esittää kunnanhallitukselle määräaikaisen ympäristötarkastajan viran perustamista 1,5 vuoden määräajaksi, jotta luparuuhka saadaan purettua.

 

Ympäristötarkastajan määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Viran työtehtäviin kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät. Lisäviran aiheuttamat kulut rahoitetaan lisämäärärahalla sekä lupatuloilla ja tarkastusmaksuilla.

 

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle ympäristötarkastajan määräaikaisen viran perustamista ajalle 1.8.2018-31.1.2020 ja 30 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä ympäristövalvontaan vuodelle 2018 ympäristötarkastajan puolen vuoden palkkausta ja toimintakuluja varten.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Ahti Ovaskainen poistui klo 14.44 asian käsittelyn aikana.

__________

 

Khall 12.06.2018 § 210

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättä esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kuntaan perustetaan ympäristötarkastajan määräaikainen virka

ajalle 1.8.2018 - 31.1.2020.

Vuoden 2018 talousarvioon esitetään virkaa varten määrärahamuutoksena lisämäärärahaa 30.000 €.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 18.06.2018 § 41

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa