Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 165

22.05.2018

Kunnanhallitus

§ 200

12.06.2018

Kunnanvaltuusto

§ 40

18.06.2018

 

Lastentarhanopettajan toimen muuttaminen päiväkodinjohtajan viraksi

 

Koululk 22.05.2018 § 165

 

(Lisätietoja sivistystoimenjohtaja p. 0407057486,

 

vs.varhaiskasvatuspäällikkö p.040 716 2084)

 

Sirkan päiväkodista vastaa tällä hetkellä yksi johtaja.Tarve Sirkan päiväkodin johtajaresurssin lisäämisestä on ollut tiedossa. Toisen päiväkodin johtajan virka on huomioitu kuluvan vuoden talousarviossa 2018.

 

Sirkan päiväkoti sijaitsee tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä (Oravanpesä, Mäntymaja ja esiopetus koululla). Syksyllä avattava Könkään sivupiste sekä viime vuonna Sirkan päiväkodin johtajan vastuulle lisätty Raattaman pienpäiväkoti lisäävät johtajan vastuuta entisestään. Sirkan varhaiskasvatuksen erityishaasteena on henkilökunnan suuri vaihtuvuus.

 

Kevään 2018 aikana Mäntymajalla on ollut lastentarhanopettaja, joka on vastannut yksikön henkilöstöhallinnosta yhteistyössä päiväkodin johtajan kanssa.

 

Alustava suunnitelma päiväkodin johtajien vastuualuejaosta. Vastuualueita voidaan muuttaa tarvittaessa:

Päiväkoti Pikkumettä johtaja:(5 ryhmää)

Päiväkoti Muksula johtaja:(3 ryhmää), perhepäivähoitajat, Alakylä, Kaukonen

Sirkan johtaja 1: Päiväkoti Oravanpesä, Sirkan esiopetus (vastuu voisi olla koululla) + päivähoito (5 ryhmää)
Sirkan johtaja 2: Päiväkoti Mäntymaja, Köngäs, Raattama (4 ryhmää)

 

Sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sirkan lastentarhanopettajan toimi muutettaisiin päiväkodinjohtajan viraksi 1.8.2018 alkaen.

 

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

__________

 

Khall 12.06.2018 § 200

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kuntaan perustetaan päiväkodin johtajan virka, jonka sijoituspaikka on Sirkan päivähoito.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 18.06.2018 § 40

 

 

Päätös:

Susanna Kantola esitti täsmennystä päätösesitykseen siten, että Sirkan lastentarhanopettajan toimi lakkautetaan ja perustetaan päiväkodin johtajan virka. Toimipaikka Sirkka.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Kantolan esitys.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa