Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 86

13.06.2018

 

Kittilän urheiluhallin yleisövuorot kesällä ja syksyllä 2018

 

Vapsivlk 13.06.2018 § 86

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Liikuntatoimi saa säännöllisin väliajoin palautetta koskien urheiluhallin yleisövuoroja. Urheiluhallille on toivottu kaikille kuntalaisille avoimia vapaavuoroja. Agnico Eagle-jäähallilla kaikille kuntalaisille avoimet yleisöluisteluvuorot pyörivät maanantaista perjantaihin klo 15.00-16.30. Toistaiseksi liikuntatoimi ei ole kyennyt tarjoamaan urheiluhallilla vastaavanlaista palvelua, koska urheiluhallin vapaavuorojen tarjoaminen edellyttää valvojan läsnäoloa. Tällaiseen järjestelyyn ei liikuntatoimella ole aiemmin ollut mahdollisuutta.

 

Kesällä ja syksyllä 2018 tilanne liikuntatoimessa on sikäli toinen, että liikuntatoimen palveluksessa työskentelee vuorotteluvapaan sijainen 2.11.2018 saakka. Vuorotteluvapaan sijainen keskittyy ohjattujen liikuntaryhmien vetämiseen, mutta samalla tämä henkilöstöresurssi mahdollistaa myös urheiluhallin vapaavuorojen tarjoamisen ainakin parina päivänä viikossa.

 

Urheiluhallin vapaavuorot täydentävät liikuntatoimen palvelutarjontaa. Vapaavuorojen aikana urheiluhallin monipuolinen välineistö on vapaasti kuntalaisten käytettävissä. Valvoja vastaa siitä, että vapaavuorojen aikana urheiluhallilla toimitaan asiallisesti, turvallisesti ja hallin sääntöjä noudattaen.

 

Liikuntatoimi katsoo, ettei vapaavuorojen tarjoamisella ole mainittavaa merkitystä urheiluhallin tulotavoitteen saavuttamisen kannalta.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että liikuntatoimi voi tarjota urheiluhallin vapaavuoroja esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa