Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Latuavustukset talvikaudelle 2017 - 2018

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 85

13.06.2018

 

Latuavustukset talvikaudelle 2017 - 2018

 

Vapsivlk 13.06.2018 § 85

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Liikuntatoimi avustaa Kittilän kyliä hiihtolatujen kunnossapidossa kilometrikorvausperusteisesti. Liikuntatoimen vuoden 2018 talousarvioon on tätä tarkoitusta varten varattu 12 000 euron suuruinen määräraha kustannuspaikalle 70201 menotilille 4740. Talvikaudella 2017 - 2018 kilometrikorvauksia maksettiin seuraavasti:

 

Oma moottorikelkka 2,20 €/km max. 750 €/hiihtokausi

Kunnan moottorikelkka/tamppari 1,10 €/km max. 600 €/hiihtokausi

 

Liikuntatoimeen saapui yhteensä neljätoista (14) kappaletta latuavustushakemuksia. Kaikki hakemukset olivat ohjeiden mukaisia. Hoidettujen reittien yhteispituudet sekä ajetut kilometrit on esitetty liitteessä. Hakijoina olivat (suluissa avustussumma):

 

1. Kelontekemän kyläyhdistys (393,80 €)

2. Tepaston maa- ja kotitalousseura (750 €)

3. Raattaman reitit (750 €)

4. Kirjanselkämaan kyläyhdistys (508,20 €)

5. Kallon kyläyhdistys (750 €)

6. Veittivuoman kylätoimikunta (712,80 €)

7. Palotievan Pojat (712,80 €)

8. Molkojärven kyläyhdistys (358,60 €)

9. Kittilän Kotaveikot (600 €)

10. Rauhalan kyläyhdistys (750 €)

11. Lompolon kylätoimikunta (631,40 €)

12. Kairan Kaiku (750 €)

13. Poikkijoen Paukku (750 €)

14. Puljun kylätoimikunta (750 €)

 

Vuonna 2018 latuavustuksia maksetaan yhteensä 9 167,60 euroa.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää latuavustukset talvikaudelle 2017 - 2018 esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Sirkka Hangasvaara poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Sirkka Hangasvaara on Molkojärven kyläyhdistyksen hallituksen jäsen.

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa