Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 84

13.06.2018

 

Vaurioituneiden pelivälineiden korvaaminen

 

Vapsivlk 13.06.2018 § 84

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Liikuntatoimistolle on toimitettu kaksi korvausvaatimusta (oheismateriaalina) koskien vaurioituneita pelivälineitä.

 

Ensimmäisessä korvausvaatimuksessa on kyse juniorijalkapalloilijan kahdesta jalkapallosta, joista toinen on puhjennut ja toinenkin merkittävästi vaurioitunut. Pallot vaurioituivat toukokuussa 2018. Näistä kahdesta pallosta liikuntatoimelta vaaditaan yhteensä 300 euron suuruista korvausta.

 

Toisessa korvausvaatimuksessa on kyse kahdesta puhjenneesta urheiluseuran omistamasta jalkapallosta. Pallot puhkesivat kesällä 2017. Näistä kahdesta pallosta liikuntatoimelta vaaditaan yhteensä 68 euron suuruista korvausta.

 

Edellä mainitut pelivälineet ovat vaurioituneet osuessaan pallokenttää ympäröivän aidan alaosassa oleviin teräviin piikkeihin. Kriittiset kohdat sijaitsevat kentän molemmissa päädyissä. Korvausta hakevien henkilöiden mukaan tästä ongelmasta on annettu palautetta useaan otteeseen. Kriittisiin kohtiin on nyt asennettu painekyllästettyä lankkua lisävahinkojen ehkäisemiseksi. Tämä toimenpide suoritettiin välittömästi sen jälkeen, kun korvausvaatimukset toimitettiin liikuntatoimistolle.

 

Urheilemiseen, kuntoilemiseen ja liikunnan harrastamiseen sisältyy aina materiaalivahinkojen riski. Tämä riski on syytä tiedostaa ja hyväksyä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa voidaan kuitenkin perustellusti todeta, että materiaalivahingot ovat seurausta pallokentän ylläpitoon liittyvästä pitkään jatkuneesta laiminlyönnistä. Painekyllästetyn lankun asentaminen oli edullinen, yksinkertainen ja nopea suojaamistoimenpide, joka olisi voitu suorittaa jo siinä vaiheessa, kun pallokentän käyttäjät ensimmäisen kerran nostivat tämän kyseisen ongelman esiin. Liikuntatoimi reagoi ongelmaan liian hitaasti ja näin ollen on kohtuullista, että liikuntatoimi korvaa korvausvaatimuksissa mainitut materiaalivahingot.

 

Liikuntatoimi korvaa vaurioituneet pelivälineet (yhteensä 368 euroa) kustannuspaikalta 70203 Liikunta- ja urheilutoiminta menotililtä 4580 Kalusto ja välineistö. Liikuntatoimen tietoon ei ole saatettu muita vastaavia materiaalivahinkoja. Liikuntatoimi toteaa, ettei se tämän käsittelyn jälkeen ota enää vastaan muita mahdollisia takautuvia korvausvaatimuksia.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Lautakunta päättää, että liikuntatoimi korvaa vaurioituneet pelivälineet esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että vaurioituneita pelivälineitä ei korvata.

 

Lautakunta toteaa, että pallokentän kyseisen aidan asennuksesta vastaa tekninen toimi. Aidan asennus on epäonnistunut jo alunperin aitaa pystytettäessä noin kymmenen vuotta sitten. Aidasta on reklamoitu lukuisia kertoja kirjallisesti tekniselle toimelle Pekka Erikssonin, Maija Virranniemen ja Kari Kaakkuriniemen toimiessa liikuntasihteereinä. Lautakunta siirtää korvausvaatimuksen käsittelyn tekniselle toimelle.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa