Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Kittilän Naisvoimistelijat ry:n erillinen suurtapahtuma-avustus

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 83

13.06.2018

 

Kittilän Naisvoimistelijat ry:n erillinen suurtapahtuma-avustus

 

Vapsivlk 13.06.2018 § 83

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Kittilän Naisvoimistelijat ry anoo Kittilän kunnalta erillistä suurtapahtuma-avustusta. Seura osallistuu valtakunnallisesti merkittävään ja kansainvälisesti tunnettuun Gymnaestrada-voimistelutapahtumaan, joka järjestetään Turussa 7.-10.6.2018. Kittilän Naisvoimistelijat ry osallistuu tapahtumaan kuuden (6) hengen ryhmällä. Ryhmä esiintyy Elämän voima-nimisessä kenttäohjelmassa.

 

Seura anoo avustusta tähän mennessä toteutuneiden kustannusten perusteella. Esityksen liitteenä on yhteenveto kustannuksista. Kokonaiskustannukset ovat 1 787,72 euroa. Tositteet on toimitettu liikuntatoimistolle ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. Kittilän Naisvoimistelijat ry on onnistunut pienentämään kokonaiskustannuksia merkittävästi mm. erilaisin matkustusjärjestelyin.

 

Lautakunta on perinteisesti tukenut paikallisten yhdistysten osallistumista valtakunnallisiin suurtapahtumiin määrärahojen puitteissa. Edellisen kerran tällaista tukea myönnettiin vuonna 2015, kun Kittilän Naisvoimistelijat ry osallistui Helsingissä järjestettyyn Gymnaestrada-voimistelutapahtumaan. Päätös 16.06.2015 § 14 on tämän esityksen oheismateriaalina.

 

Aiempina vuosina lautakunta on tukenut paikallisten yhdistysten osallistumista valtakunnallisiin suurtapahtumiin korvaamalla matkustuskustannukset sekä kolmasosan muista kuluista. Tällä periaatteella laskettuna Kittilän Naisvoimistelijat ry:n erillisavustus olisi tänä vuonna suuruudeltaan 753,24 euroa.

 

Liikuntatoimi tervehtii ilolla sitä, että paikallinen naisvoimisteluseura osallistuu Gymnaestradan kaltaiseen suurtapahtumaan Kittilän kunnan juhlavuotena. Tapahtumaa ei ole otettu huomioon liikuntatoimen talousarviota laadittaessa, mutta liikuntatoimen talousarvioon on varattu 12 000 euroa yhteisöavustuksia varten kustannuspaikalle 70201 menotilille 4740. Tämä määräraha on ensisijaisesti varattu ympäryskylien latuavustuksia varten. Vuonna 2018 latuavustusten toteutuma on 9 167,60 euroa, joten kyseiselle menotilille jää 2 832,40 euroa. Yhteisöavustuksiin varatut määrärahat on perusteltua käyttää täysimääräisesti. Näin ollen liikuntatoimi katsoo, että Kittilän Naisvoimistelijat ry:lle voidaan tässä vaiheessa talousarviovuotta myöntää 1 787,72 euron suuruinen erillisavustus.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että Kittilän Naisvoimistelijat ry:lle myönnetään 1 787,72 euron erillinen suurtapahtuma-avustus.

 

Päätös:

Vapaan sivistystyön lautakunta päätti myöntää tuhannen (1000) euron suuruisen erillisen suurtapahtuma-avustuksen määrärahojen puitteissa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa