Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Kittilän kunnan ja Agnico Eagle-kaivosyhtiön välinen markkinointiyhteistyösopimus

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 82

13.06.2018

 

Kittilän kunnan ja Agnico Eagle -kaivosyhtiön välinen markkinointiyhteistyösopimus

 

Vapsivlk 13.06.2018 § 82

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Liikuntatoimi on neuvotellut Agnico Eagle-kaivosyhtiön sponsorointi- ja lahjoituskomitean kanssa Kittilän kunnan ja kaivosyhtiön välisen markkinointiyhteistyösopimuksen uusimisesta.

 

Sekä liikuntatoimi että kaivosyhtiö ovat molemmat halukkaita uusimaan sopimuksen seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2018 - 2020. Molemmat osapuolet ovat halukkaita jatkamaan yhteistyötä entisin ehdoin. Liikuntatoimi on laatinut sopimusluonnoksen, jonka kaivosyhtiön sponsorointi- ja lahjoituskomitea on tarkastanut ja hyväksynyt. Sopimusluonnos on tämän esityksen liitteenä.

 

Pallokenttä ja jäähalli ovat edelleen nimeltään Agnico Eagle-pallokenttä ja Agnico Eagle-jäähalli. Kentän ja jäähallin nimeä käytetään kaikessa kenttään ja jäähalliin liittyvässä markkinoinnissa sopimuksen päättymiseen saakka.

 

Pallokentällä pidetään edelleen kaksi mainosta, yksi molempien maalien takana ns. palloaidassa, joissa on yrityksen logo ja nimi. Jäähallissa on kaksi mainosta jäähallin päädyssä. Kittilän kunta pitää tieopasteet yrityksen logolla varustettuina.

 

Kittilän kunta tiedottaa yhdistyksiä, kouluja, kansalaisopistoa ynnä muita pallokenttää ja jäähallia käyttäviä tahoja markkinointiyhteistyön jatkumisesta. Kunta ohjeistaa edellä mainittuja tahoja käyttämään yrityksen nimeä pallokenttään ja jäähalliin liittyvien tapahtumien yhteydessä.

 

Agnico Eagle maksaa korvauksena tästä yhteistyösopimuksesta Kittilän kunnalle yhteensä 13 500 euroa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Ensimmäinen erä EUR 4 500,- eräpäivällä 15.9.2018, toinen erä EUR 4 500,- eräpäivällä 15.9.2019 ja kolmas erä EUR 4 500,- eräpäivällä 15.9.2020. Sopimus velvoittaa Kittilän kuntaa käyttämään markkinointimaksusta 6 750,- euroa pallokentän ja 6 750,- euroa jäähallin olosuhteiden kehittämiseen. Pallokentän ja jäähallin ylläpidosta vastaavat Kittilän kunnan kiinteistö- ja liikuntatoimet.

 

Pallokenttää ja jäähallia saavat käyttää kaikki kuntalaiset sekä paikalliset urheiluseurat ja oppilaitokset. Vakiovuorot hyväksyy vapaan sivistystyön lautakunta.

 

Tämä sopimus antaa Agnico Eagle-kaivosyhtiölle ns. jatkotukimahdollisuuden seuraavaksikin kolmivuotiskaudeksi. Markkinointiyhteistyösopimuksen hintatasot ja yksityiskohdat käydään lävitse 3-6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tämän tarkastelun yhteydessä molemmilla sopijaosapuolilla on oikeus esittää muutoksia seuraavan sopimuskauden sopimusehtoihin.

 

Markkinointisopimus voidaan purkaa kesken sopimuskauden, mikäli purkamisen perusteena ovat vakavat sopimusrikkomukset, eettisesti sekä moraalisesti painavat syyt tai negatiivista julkisuutta aiheuttavat tekijät.

 

Sopimuksesta laaditaan kaksi (2) samansisältöistä kappaletta eli yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä vuoden 2020 loppuun saakka.

 

Liikuntatoimi on konsultoinut Kittilän kunnan hallinto-osastoa ja hallinto-osasto suosittaa, että kunnan puolesta sopimuksen allekirjoittavat vs. kunnanjohtaja, controller sekä liikuntasihteeri. Kaivosyhtiön sponsorointi- ja lahjoituskomitea on linjannut, että Agnico Eaglen puolesta sopimuksen allekirjoittavat kaivoksen johtaja sekä henkilöstöjohtaja.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Kittilän kunnan ja Agnico Eaglen välisen markkinointiyhteistyösopimuksen hyväksymistä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa