Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 179

14.06.2018

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus ja asiakasmaksujen muutokset 1.8.2018 alkaen

 

Koululk 14.06.2018 § 179

(Lisätietoja vs.varhaiskasvatuspäällikkö, p. 040 71620)


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16§ perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut ilmoituksen (840/2017) 1.8.2018 voimaan tulevista asiakasmaksujen indeksitarkistuksista 8.12.2017. Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.

 

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen (indeksikorotusten osalta)

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 €. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 145 €. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €.

Tulorajat 1.8.2018 alkaen

 

Perheen koko, hlöä

Tuloraja, euroa kuukaudessa

Korkein maksuprosentti

2

2102

10,70

3

2713

10,70

4

3080

10,70

5

3447

10,70

6

3813

10,70

 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142€.

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksessa esitetyt uudet tulorajat. Lisäksi koululautakunta hyväksyy, että varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on enintään 289 € ja alin perittävä kuukausimaksu 27 €. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu on enintään 145 €. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2018.

Muutoin varhaiskasvatuksen maksujen määräytymisperusteet ja maksut pysyvät Kittilän kunnassa ennallaan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa