Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 176

14.06.2018

 

Kotitalouden lehtorin virkaan valinta

 

Koululk 14.06.2018 § 176

(lisätietoja sivistystoimenjohtaja 040-7057486)

 

Kotitalouden lehtorin vakituinen virka on ollut avoinna ajalla 3.4.-20.4.2018. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 12 (kaksitoista) kappaletta. Haastatteluun 16.5.2018 kutsuttiin seuraavat hakijat; Eija Alatalo, Päivi Koski, Outi Pulliainen ja Riikka Velema. Riikka Velema peruutti osallistumisen haastatteluun. Haastattelun suorittivat sivistystoimenjohtaja, koululautakunnan puheenjohtaja, yläkoulun rehtori ja apulaisrehtori. Haastatellut hakijat pisteytettiin ja hakijoiden ansiovertailu oli käytettävissä.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää valita kotitalouden lehtorin vakituiseen virkaan Eija Alatalon. Viran koeaika on kuusi (6) kuukautta. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Valitaan Eija Alatalo kotitalouden lehtorin virkaan ja varalle Outi Pulliainen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa