Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 174

14.06.2018

 

Lastenhoitajien valinnat / Sirkka

 

Koululk 14.06.2018 § 174

 

(Lisätietoja sivistystoimenjohtaja 040-7057486, vs. varhaiskasvatuspäällikkö, p. 040 7162084)

Kittilän sivistystoimessa varhaiskasvatuksen osastolla on ollut haettavana kaksi lastenhoitajan vakituista tehtävää (Sirkan päiväkoti). Määräaikaan14.5.2018 mennessä jätettiin kahdeksan hakemusta, joista kuudella on tehtävän edellyttämä kelpoisuus.

 

Haastatteluun kutsuttiin kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat: Erkkilä Pasi, Juujärvi Jenni, Laakso Piia, Rauhala Tuomas, Toivola Suvi ja Tuovinen Irina. Haastatteluryhmään kuului kaksi päiväkodin johtajaa ja vs. varhaiskasvatuspäällikkö.

 

Haastateltavat pisteytettiin ja ansiovertailu oli käytettävissä.

 

Haastatteluryhmä ehdottaa, että lastenhoitajien tehtäviin valittaisiin Irina Tuovisen ja Suvi Toivolan. Heidän varalle valitaan Pasi Erkkilä.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää valita lastenhoitajien tehtäviin Irina Tuovisen ja Suvi Toivolan. Heidän varalle valitaan Pasi Erkkilä.

 

Toimien koeaika on neljä (4) kuukautta. Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa