Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 173

14.06.2018

 

Ravitsemustyöntekijän valinta

 

Koululk 14.06.2018 § 173

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja 040-7057486, vs.varhaiskasvatuspäällikkö p.040 7162084)

 

Kittilän varhaiskasvatukseen on ollut haettavana vakituinen ravitsemustyöntekijän toimi (Päiväkoti Pikkumettä) 14.5.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 8 (kahdeksan) kappaletta. Haastatteluun kutsuttiin Hämäläinen Leila, Jokiniemi Taina, Poikela-Humminen Meeri, Pätsi Marja, Tuomainen Eija, Vaarala Viena ja Voudinmäki Virpi.

 

Haastatteluryhmään kuuluivat päiväkodin johtaja, ravintopalvelupäällikkö sekä vs. varhaiskasvatuspäällikkö. Hakijat pisteytettiin ja ansiovertailu oli käytössä.

 

Haastatteluryhmä ehdottaa valittavaksi ravitsemuspäällikön vakituiseen toimeen Meeri Poikela-Hummisen ja hänen varalleen Marja Pätsin.

 

Sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää valita ravitsemustyöntekijän vakituiseen toimeen Meeri Poikela-Hummisen ja hänen varalleen Marja Pätsin. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa