Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 173

08.05.2018

Kunnanvaltuusto

§ 34

23.05.2018

 

Eron myöntäminen Esa Mäkiselle hallintojohtajan virasta

 

100/01.01.04/2018

 

Khall 08.05.2018 § 173

 

 

Hallintojohtaja Esa Mäkinen on 30.4.2018 tulleella sähköpostilla irtisanoutunut Kittilän kunnan hallintojohtajan virasta, niin että viimeinen virkasuhdepäivä on 30.6.2018.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaan palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

Hallintosäännön 46 §:n 1. kohdan mukaan

1. Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, hallintojohtajan, controllerin, perusturvajohtajan, sivistystoimenjohtajan ja teknisen johtajan valinnasta.

 

Näin ollen eron myöntää se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan virkaan. Hallintojohtajalle eron myöntää kunnanvaltuusto.

 

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 40 §:n 2 momentin 3. kohdan ja KVTES VIII 5 § 2 momentin mukaiset irtisanomisajat ovat samat. KVTES VIII 5 § 2 momentin mukaan:

"Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa, irtisanomisaika on vähintään

- 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta

- yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä.

Jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle, irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta."

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintojohtaja Esa Mäkiselle myönnetään ero siten, että viimeinen virkasuhdepäivä on 30.6.2018.

 

Päätös:

Hallintojohtaja Esa Mäkinen poistui esteellisenä koska asia koskee häntä itseään.

 

Hallintojohtajan ollessa esteellinen pöytäkirjanpitäjänä toimi controller Tuija Lång.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 23.05.2018 § 34

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa