Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Ajantasa-asemakaavakartta kortteli 162 tontti 3
  Ajantasa-asemakaavakaartta kortteli 221 tontti 1 ja 2 sekä kortteli 225 tontti 2
  Ajantasa-asemakaavakartta kortteli 308 tontti 1 ja 2 sekä kortteli 310 tontti 2
  Ajantasa-asemakaavakartta kortteli 365 sekä kortteli 510 tonti 1,2 ja 3

Kunnanhallitus

§ 168

08.05.2018

Kunnanvaltuusto

§ 33

23.05.2018

 

Kirkonkylän asemakaava-alueen yksittäisten tonttien hinnoittelu

 

Khall 08.05.2018 § 168

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)

 

Kittilän kirkonkylän asemakaava-alueella on kunnan omistuksessa yksittäisiä tontteja, jotka tulisi hinnoitella. Hinnoiteltavia tontteja on 11 kpl, joista 2 kpl on AKR- tontteja (asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue), 6 kpl AR- tontteja (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue), 1 kpl AL- tontteja (asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue) ja 2 kpl AO- tontteja (erillispientalojen korttelialue).

 

Tonttien hintojen määräytyminen perustuu rakennusoikeuden kerrosalaneliömetrimääräpohjaiseen hinnoitteluun.

 

Tontin 310/2 (AR) hintaperusteena on 60 €/k-m².

 

Tonttien 221/1-2 (AKR), 308/1-2 (AR), 510/1 (AL), 510/2-3 (AR) ja korttelin 365 (AR) hintaperusteena on 50 €/k-m².

 

Tontin 225/2 (AO) hintaperusteena on 55 €/k-m².

 

Tontin 162/3 (AO) rakentaminen edellyttää maatäyttöjä, jonka vuoksi hintaperusteena käytettään 35 €/k-m².

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa kirkonkylän asemakaava-alueen esittelytekstissä mainittujen tonttien hinnat seuraavasti:

 

Kortteli/

tontti

Käyttö-

tarkoitus

Pinta-

ala m²

Rakennus-

oikeus k-m²

Hinta

€/k-m²

Hinta

€/tontti

162/3

AO

1410

250

35

8 750

221/1

AKR

4687

1360

50

68 000

221/2

AKR

4871

1470

50

73 500

225/2

AO

1653

320

55

17 600

308/1

AR

3409

852

50

42 600

308/2

AR

3293

823

50

41 150

310/2

AR

2044

511

60

30 660

365

AR

8028

1606

50

80 300

510/1

AL

2309

462

50

23 100

510/2

AR

3260

652

50

32 600

510/3

AR

3248

650

50

32 500

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 23.05.2018 § 33

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa