Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 154

24.04.2018

Kunnanhallitus

§ 164

27.04.2018

Kunnanvaltuusto

§ 32

23.05.2018

 

Määrärahan varaaminen Mt 955 parantamiseen välillä Köngäs - Hanhimaa v. 2019 talousarvioon ja v. 2020 taloussuunnitelmaan

 

435/08.00/2012, 85/02.02/2018

 

Khall 24.04.2018 § 154

 

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Maantie 955 on seututieluokkainen maantie Kittilän Könkään kylän ja Inarin taajaman välillä. Tiesuunnitelman aloituskohta on maanteiden 956 ja 955 liittymästä noin 1,0 km Hanhimaan suuntaan. Suunnitelman mukaan parannettava tieosuus on 12,6 km pituinen ja se päättyy Hanhimaan kylän eteläpuolella. Parannettava tieosuus on kokonaan Kittilän kunnan alueella.

 

Suunnittelualueen loppuosasta erkanee vuonna 2010 valmistunut uusi maantieyhteys (Mt 9554) Kiistalan kylään ja Suurikuusikon kultakaivokselle.

 

Maantie 955 on nykyisin pääosin 5-6 metrin levyinen mutkainen ja kapea sorapintainen maantie. Nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h, kyläalueiden kohdalla se on laskettu 60 km/h.

 

Vuonna 2010 tien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli tiesuunnittelualueen alkuosalla noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa ja loppuosalla noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus liikennemääristä on 5 %.

 

Liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina, johtuen Suurikuusikon kultakaivoksen työmatkaliikenteestä ja matkailuliikenteen kasvusta. Tiesuunnitelmassa esitetään, että uusi tie rakennetaan kestopäällystettynä ja tien leveys on 8,0 metriä.

 

Agnico Eagle on Kittilän suurin ja merkittävin yksittäinen yritys, joka työllistää kuljetuksineen ja alihankkijoineen ympärivuotisesti noin 900 työntekijää, ja vilkkaimpaan aikaan kesällä jopa hivenen yli 1000 työntekijää. Agnico Eagle on suunnittelemassa merkittävää investointiohjelmaa lähivuosille Kittilään, mikä mahdollistaa tuotannon laajentamisen ja sen myötä edelleen työllisyyden kasvun ja luo erittäin myönteiset näkymät jatkon suhteen mm. kunnan verotulokertymän osalta. Yhtiön hallitus hyväksyi kaivoksen investointiohjelman helmikuussa 2018.

 

Könkään lähialueella on myös merkittävää matkailualan ohjelmapalvelutoimintaa, ja matkailupalveluiden toimijat sekä alueella liikkuvat matkailijat käyttävät Köngäs-Hanhimaa-tieosuutta. Tieosuutta käytetään myös raskaan liikenteen kauttakulkutienä. Tieosuuden liikennemäärät ovat kasvusuunnassa kaivoksen laajentamissuunnitelmien ja alueen matkailupalveluiden käytön myötä.

 

Tiesuunnitelmassa esitettyinä vaikutuksina on kuvattu tien parantamisen ko. tieosuudella parantavan alueen liikenneyhteyksiä huomattavasti, parantavan Kittilä-Inari tieyhteyden kehittymistä ja käyttömahdollisuuksia, parantavan yhteyttä Suurikuusikon kultakaivokselle, jolloin työmatkaliikenne ja kaivoksen raskas huoltoliikenne voivat käyttää suorinta tieyhteyttä, raskaan liikenteen tuottama häiriö asutukselle pienenee, alueen liikenneturvallisuus paranee geometrian parantuessa ja yksityistiejärjestelyiden selkeytyessä. Tien rakentamisen ei ole todettu heikentävän Könkään ja Rautuskylän valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

 

Hankkeen rakentamisen alustavaksi kustannusarvioksi on arvioitu 6,7 M€. Tien rakentaminen ajoittuu vuosille 2019 ja 2020 siten, että ainakin osa viimeistelytöistä ajoittuu vuodelle 2020.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2019 talousarvion investointiosan menokohdalle 1010; muut pitkävaikutteiset menot varataan Kittilän kunnan osuutena Köngäs-Hanhimaa-tien parantamiseen 300 000 euroa sekä lisäksi taloussuunnitelmaan vuodelle 2020 varataan 300 000 euroa.

 

Päätös:

Asia palautettiin valmisteluun.

__________

 

Khall 27.04.2018 § 164

 

 

Maantie 955 on seututieluokkainen maantie Kittilän Könkään kylän ja Inarin taajaman välillä. Tiesuunnitelman aloituskohta on maanteiden 956 ja 955 liittymästä noin 1,0 km Hanhimaan suuntaan. Suunnitelman mukaan parannettava tieosuus on 12,6 km pituinen ja se päättyy Hanhimaan kylän eteläpuolella. Parannettava tieosuus on kokonaan Kittilän kunnan alueella.

 

Suunnittelualueen loppuosasta erkanee vuonna 2010 valmistunut uusi maantieyhteys (Mt 9554) Kiistalan kylään ja Suurikuusikon kultakaivokselle.

 

Maantie 955 on nykyisin pääosin 5-6 metrin levyinen mutkainen ja kapea sorapintainen maantie. Nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h, kyläalueiden kohdalla se on laskettu 60 km/h.

 

Vuonna 2010 tien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli tiesuunnittelualueen alkuosalla noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa ja loppuosalla noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus liikennemääristä on 5 %.

 

Liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina, johtuen Suurikuusikon kultakaivoksen työmatkaliikenteestä ja matkailuliikenteen kasvusta. Tiesuunnitelmassa esitetään, että uusi tie rakennetaan kestopäällystettynä ja tien leveys on 8,0 metriä.

 

Agnico Eagle on Kittilän suurin ja merkittävin yksittäinen yritys, joka työllistää kuljetuksineen ja alihankkijoineen ympärivuotisesti noin 900 työntekijää, ja vilkkaimpaan aikaan kesällä jopa hivenen yli 1000 työntekijää. Agnico Eagle on suunnittelemassa merkittävää investointiohjelmaa lähivuosille Kittilään, mikä mahdollistaa tuotannon laajentamisen ja sen myötä edelleen työllisyyden kasvun ja luo erittäin myönteiset näkymät jatkon suhteen mm. kunnan verotulokertymän osalta. Yhtiön hallitus hyväksyi kaivoksen investointiohjelman helmikuussa 2018.

 

Könkään lähialueella on myös merkittävää matkailualan ohjelmapalvelutoimintaa, ja matkailupalveluiden toimijat sekä alueella liikkuvat matkailijat käyttävät Köngäs-Hanhimaa-tieosuutta. Tieosuutta käytetään myös raskaan liikenteen kauttakulkutienä. Tieosuuden liikennemäärät ovat kasvusuunnassa kaivoksen laajentamissuunnitelmien ja alueen matkailupalveluiden käytön myötä.

 

Tiesuunnitelmassa esitettyinä vaikutuksina on kuvattu tien parantamisen ko. tieosuudella parantavan alueen liikenneyhteyksiä huomattavasti, parantavan Kittilä-Inari tieyhteyden kehittymistä ja käyttömahdollisuuksia, parantavan yhteyttä Suurikuusikon kultakaivokselle, jolloin työmatkaliikenne ja kaivoksen raskas huoltoliikenne voivat käyttää suorinta tieyhteyttä, raskaan liikenteen tuottama häiriö asutukselle pienenee, alueen liikenneturvallisuus paranee geometrian parantuessa ja yksityistiejärjestelyiden selkeytyessä. Tien rakentamisen ei ole todettu heikentävän Könkään ja Rautuskylän valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

 

Hankkeen rakentamisen alustavaksi kustannusarvioksi on arvioitu 6,7 M€. Tien rakentaminen ajoittuu vuosille 2019 ja 2020 siten, että ainakin osa viimeistelytöistä ajoittuu vuodelle 2020.

 

Könkäälle suunniteltu kevyen liikenteen väylä sijoittuisi maantien 956 varteen maantien 955 Köngäs-Inari liittymän lähettyviltä vajaan kilometrin Sirkan suuntaan. Kunnan olisi järkevää lähteä mukaan kevyen liikenteen väylän suunnitteluun esimerkiksi 50 %:n osuudella sekä osallistua kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannuksiin siten, että rakentamiskustannukset jaetaan puoliksi ELY-keskuksen kanssa ja kevyen liikenteen väylän rakentamista saataisiin näillä keinoin samanaikaisesti Köngäs-Hanhimaan tiehankkeen kanssa vietyä eteenpäin. Alustava arvio kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannuksista on noin 300 000 euroa. ELY-keskus on pyytänyt tarjouksen suunnittelukustannuksista ja toimittaa tiedon kuntaan.

 

Könkään kevyen liikenteen väylän suunnittelukustannusten varaaminen ensi vuoden talousarvioon tai niitä koskevan lisämäärärahan hakeminen tälle vuodelle (riippuen suunnittelukustannusten ajankohdasta) tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi, kun kustannusarvio saadaan ELY-keskuksesta. ELY-keskus on pyytänyt tarjouksen suunnittelukustannuksista ja toimittaa tiedon kuntaan. Alustavissa neuvotteluissa kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa, että kunta sitoutuu maksamaan Könkään kevyen liikenteen väylän rakentamisen suunnittelukustannukset ELY-keskuksen kanssa puoleksi.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2019 talousarvion investointiosan menokohdalle 1010; muut pitkävaikutteiset menot, varataan Kittilän kunnan osuutena Köngäs-Hanhimaa-tien parantamiseen 300 000 euroa sekä lisäksi taloussuunnitelmaan vuodelle 2020 300 000 euroa sekä lisäksi kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannuksiin vuoden 2019 talousarvion investointiosaan em. samalle menokohdalle Kittilän kunnan osuuteen 150 000 euroa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 23.05.2018 § 32

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa