Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 150

11.04.2018

Kunnanhallitus

§ 153

24.04.2018

Kunnanvaltuusto

§ 31

23.05.2018

 

Lapsiystävällinen kunta Unicef

 

140/02.02/2017

 

Koululk 11.04.2018 § 150

 

 

Suomen UNICEF on kehittänyt Lapsiystävällinen kunta-mallin kannustaakseen kuntia kehittämään hallintoaan ja toimintatapojaan lapsiystävällisemmiksi ja siten edistämään kunnan nuorimpien asukkaiden oikeuksia. Hankkeen koordinaatioryhmään on nimetty sosiaali- ja terveystoimesta Virpi Yritys, koulutoimesta koulukuraattori Tiina Huilaja, Jukka Ylisuvanto ja erityisopettaja Esa Keränen. Koska hanke on mittava, tarvitaan sen eteenpäin viemiseksi hankekoordinaattori 50% työajalla. Hankkeen toteuttamiseen ei ole tehty määrärahavarausta kuluvalle vuodelle talousarvion valmistelun yhteydessä, yhteyshenkilöksi nimetyn vakituisen viranhaltijan ollessa estyneenä. Hanketta varten on mahdollista anoa myös ulkopuolista rahoitusta sen toteuttamiseksi. Lapsiystävällinen kunta hankkeen esittelymateriaali (liitejakelu).

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määräraha-anomuksen 25.000€ Suomen UNICEF Lapsiystävällinen kunta-hankkeelle ja pyytää luvan määräaikaisen ja osa-aikaisen 50% hankekoordinaattorin tehtävän perustamiselle ajalle 1.6.-31.12.2018.

 

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen seuraavilla muutoksilla, että hankekoordinaattorin tehtävä on 100%, sekä tehtävä perustetaan ajalle 1.8. - 31.12.2018.

__________

 

Khall 24.04.2018 § 153

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä koululautakunnan esityksen.

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää hankkeelle määrärahamuutoksena vuoden 2018 talousarvioon lisämäärärahaa 25.000 €.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 23.05.2018 § 31

 

Päätös:

Valtuutettu, koululautakunnan puheenjohtaja Susanna Kantola ilmoitti, että esittelytekstissä on yhdelle hankkeen koordinaatioryhmään nimetyistä merkitty väärä nimi.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koululautakunnan selostusosassa hankkeen koordinaatioryhmään on merkitty väärä henkilö (erityisopettaja Esa Keränen).

Koordinaatioryhmään nimetty jäsen on erityisopettaja Esa Kajanki.

 

Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa