Asianro   Otsikko  Esityslista (+ lisälista) PDF-muodossa
1 Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain 109 a §:n mukaisesta luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimistaan selvitysryhmän esityksen ja VM:n päätösluonnoksen mukaisesti
2 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Kittilän kaivoksen ympäristöluvan nro 146/2016/1 muutetun lupamääräyksen 35 ja uuden lupamääräyksen A muuttamista, Agnico Eagle Finland Oy
3   Alppikoulun autot
4   Leasing-autojen sopimusten muutos
5   Golfosakkeiden pelioikeuksien vuokraaminen kuntalaisten käyttöön v. 2018
6 Sopimus Yhteystieto -palvelusta ja yhteystietojen julkaisusta
7 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2017 Kittilän kunnanhallitukselle
8   Elixir CMS Oy:n yhteistyöehdotus Kittilän kunnalle
9   Jäsenen nimeäminen Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään
10   Leader Tunturi-Lappi ry:n kevätkokous 24.5.2018/Kittilän kuntaedustajan ja varaedustajan nimeäminen Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitukseen
11   Kittilän Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenet
12   Järjestöjen ehdotukset työorganisaatioksi 2018 - 2021
13   Viranhaltijapäätökset ajalla 2. - 15.5.2018
14   Lapin jätehuolto kuntayhtymän hallituksen jäsen ja varajäsen
15   Levin Matkailukeskus Oy:n yhtiökokous

Osallistuja Tehtävä
Rajala Pekka puheenjohtaja
Salonen Tarmo 1. varapuheenjohtaja
Mertaniemi Tuula 2. varapuheenjohtaja
Fagerholm Raili jäsen
Kautto Sakari jäsen
Korva Merja jäsen
Molkoselkä Vilho jäsen
Mäntymaa Vuokko jäsen
Ovaskainen Ahti jäsen
Nevalainen Aki kunnanvaltuuston pj
Kivisaari Yrjötapio kunnanvaltuuston 1. vpj
Yritys Inkeri kunnanvaltuuston 2. vpj
Kenttälä Toni kunnanvaltuuston 3. vpj
Ylinampa Sanna vs. kunnanjohtaja
Mäkinen Esa hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Kunnantalolla hallinto-osastolla/yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)