Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 11  Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2017 Kittilän kunnanhallitukselle

Kunnanhallitus

§ 184

22.05.2018

 

Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2017 Kittilän kunnanhallitukselle

 

149/05.05.00/2014

 

Khall 22.05.2018 § 184

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja asemasta määrittelee sosiaaliasiamiehen tehtävät.

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa,

2. avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa (muistutus),

3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista,

4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, sekä

5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

 

Lain mukaan kunnan tulee nimetä sosiaaliasiamies, joka voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen.

 

Kittilän kunnan ja Merikratos Oy:n välisen ostopalvelusopimuksen mukaan yhtiö tuottaa sosiaaliasiamiespalvelun Kittilän kunnan sosiaalihuollon asiakkaille.

 

Lakiin perustuen Merikratos Oy on tehnyt sosiaaliasiamiehen raportin vuodesta 2017 Kittilän kunnanhallitukselle.

 

Raportti sisältää asiakastilastot ja niiden kehityksen verrattuna edellisiin vuosiin ja siihen liittyen kuntakohtaisen asiakastilaston, asiakkaan aseman ja oikeuksien tarkastelua Merikratos Oy:n asiakaskunnissa kuntakyselyn vastauksien valossa sekä vuoden 2017 yhteenvedon.

 

Merikratos Oy on toimittanut Kittilän kunnalle myös rekisteriselosteen sosiaaliasiamiestoiminnalle.

 

Merikratos Oy:n sosiaaliasiamiehen raportti liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Merikratos Oy:n sosiaaliasiamiehen raportin vuodesta 2017.

 

Raportti saatetaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa