Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Alppikoulun ohjausryhmä

§ 40

17.04.2018

Kunnanhallitus

§ 152

24.04.2018

Kunnanhallitus

§ 177

08.05.2018

Kunnanhallitus

§ 180

22.05.2018

 

Alppikoulun autot

 

Alppkohj § 40

 

Alppikoululla on ollut kuluvana lukuvuonna käytössään leasing-sopimuksella 2 pikkubussia. Pikkubussit maksavat kunnalle 34 400 eur vuodessa.

 

Leasing -autojen vaihtoehtona on harkittu oman autokaluston hankintaa. Koordinaattorin sijaisen eri vaihtoehdoista tekemän selvityksen mukaan omien autojen hankinta on koululle edullisin vaihtoehto.

 

Yläkoulun ja lukion rehtori:

Esitetään kunnanhallitukselle, että kilpailutetaan yhden tai kahden auton hankinta Alppikoulun käyttöön. Autojen arvioitu arvo per auto on 20 000 - 30 000 euroa.

 

Päätös:

Alppikoulun ohjausryhmä päättää esittää kunnanhallitukselle, että kilpailutetaan yhden tai kahden auton hankinta Alppikoulun käyttöön.

__________

 

Khall 24.04.2018 § 152

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä alppikoulun ohjausryhmän esityksen ja Alppikoulun käyttöön kilpailutetaan hankintana yksi tai kaksi autoa.

 

Päätös:

Palautettiin valmisteluun.

Selvitetään mm. lyhyen leasingin vaihtoehto.

__________

 

Khall 08.05.2018 § 177

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Alppikoulun autoista on laskettu vaihtoehtoja.

Tällä hetkellä on käytössä kaksi (2) leasing-autoa joihin kuluu viidessä (5) vuodessa 147.500 €.

Vaihtoehtona on yksi (1) oma auto ja yksi (1) leasingsopimus kahdeksalle (8) kuukaudelle vuodessa. Kustannukset viidessä (5) vuodessa 110.000 €.

Vaihtoehto, jossa ostetaan kaksi (2) omaa autoa (käytetyt) kustannukset ovat viidessä (%) vuodessa 102.000 €.

Lyhyt leasing - vaihtoehto on kahdelle (2) autolle yhteensä viidessä (5) vuodessa 377.715 €.

 

Yhteenveto vertailusta oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Alppikoulun ohjausryhmän esityksen ja Alppikoulun käyttöön kilpailutetaan hankintana yksi (1) tai kaksi (2) autoa.

 

Päätös:

Kokouksen alussa Alppikoulun taitovalmentaja, koordinaattorin sijainen Jukka Markkanen oli läsnä selostamassa §:ään 177 liittyviä asioita.

 

Asia päätettiin palauttaa valmisteluun.

__________

 

Khall 22.05.2018 § 180

 

Lisäyksenä edellisiin kilpailutus voidaan tehdä käytetyistä autoista, jolloin kilpailussa on mukana leasingsopimuksen piirissä olevat autot.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Alppikoulun ohjausryhmän esityksen ja Alppikoulun käyttöön kilpailutetaan hankintana yksi (1) tai kaksi (2) autoa.

 

Päätös:

Asia päätettiin palauttaa valmisteluun.

 

On selvitettävä:

- onko autojen ostoon käytettävissä määrärahaa

- tarvitaanko kahta 4-veto autoa

- voidaanko ulkomaan leireillä käyttää kohteesta vuokrattua autoa

- selvitetään yhden uuden auton hankinnan kustannukset

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa