Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 187

22.05.2018

 

Leader Tunturi-Lappi ry:n kevätkokous 24.5.2018/Kittilän kuntaedustajan ja varaedustajan nimeäminen Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitukseen

 

113/00.00.01/2017, 464/02.05.01/2011

 

Khall 22.05.2018 § 187

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Kunnanhallitus on päättänyt esittää päätöksellään Khall 11.10.2016 § 291 Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitukseen varsinaiseksi edustajaksi Veli-Matti Junnolan ja varaedustajaksi Paula Nevalaisen. Sekä Junnola että Nevalainen ovat ilmoittaneet olevansa jatkossa estyneitä aikataulusyistä osallistumaan Leader Tunturi-Lapin hallituksen kokouksiin. Kittilän kunnan edustaja ja varaedustaja Leader Tunturi-Lapin hallitukseen tulee tästä syystä vaihtaa ja Junnolan tilalle tulee nimetä uusi edustaja ja Nevalaisen tilalle uusi varaedustaja.

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää nimetä Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitukseen kunnasta Junnolan tilalle uuden varsinaisen edustajan sekä Nevalaisen tilalle uuden varaedustajan.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva esitti valittavaksi varsinaiseksi edustajaksi Yrjötapio Kivisaaren.

 

Jäsen Raili Fagerholm esitti valittavaksi varaedustajaksi Marita Toivasen.

 

Varajäsen Susanna Kantola kannatti Merja Korvan ja Raili Fagerholmin esityksiä.

 

Jäsen Tuula Mertaniemi esitti Ahti Ovaskaisen kannattamana varsinaiseksi edustajaksi Ahti Ovaskaista ja varaedustajaksi Leena Vanhataloa.

 

Puheenjohtaja Tarmo Salonen totesi, että varsinaiseksi edustajaksi ja varaedustajaksi on esitetty kahta henkilöä, joten on ratkaistava äänestämällä valittavat henkilöt.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Ensin valitaan varsinainen edustaja ja toisessa äänestyksessä valitaan varaedustaja.

 

Ensimmäisen äänestyksen osalta puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat Yrjötapio Kivisaarena kannalla, äänestävät "jaa".

Jos "ei" voittaa, on Ahti Ovaskainen valittu.

 

Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Yrjötapio Kivisaari sai seitsemän (7) ääntä (jaa-äänet) ja Ahti Ovaskainen kaksi (2) ääntä (ei-äänet).

 

Jaa-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Akseli Erkkilä, Merja Korva, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa, Susanna Kantola ja Tarmo Salonen.

Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

 

Puheenjohtaja totesi, että varsinaiseksi edustajaksi on valittu Yrjötapio Kivisaari.

 

Varaedustajan valinnassa puheenjohtaja esitti, että ne jotka ovat Marita Toivasen kannalla äänestävät "jaa".

Jos "ei" voittaa, on Leena Vanhatalo valittu.

 

Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Marita Toivanen sai seitsemän (7) ääntä (jaa-äänet) ja Leena Vanhatalo kaksi (2) ääntä (ei-äänet).

 

Jaa-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Akseli Erkkilä, Merja Korva, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa, Susanna Kantola ja Tarmo Salonen.Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

 

Puheenjohtaja totesi, että varaedustajaksi on valittu Marita Toivanen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa