Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
40 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2017 Kittilän kunnanhallitukselle
41   Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen 1.8.2018 alkaen
42   Tiedoksi saatettavat viranhaltija päätökset ajalta 21.5.2018-17.6.2018

Osallistuja Tehtävä
Pudas Anna-Liisa 1. varapuheenjohtaja
Huilaja Tiina 2. varapuheenjohtaja
Kivisaari Yrjötapio jäsen
Toivanen Marita varajäsen
Ala Kimmo varajäsen
Kääriäinen Tuomas varajäsen
Mikkonen Maire varajäsen
Tuunainen Markku esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
Björkberg-Hettula Eija tekninen sihteeri