Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
57   Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset § 50 - 90
58   Rakennuslupa 2018-0064
59   Poikkeamislupa 2018-3015
60   Poikkeamislupa 2018-3016
61   Suunnittelutarveratkaisu 2018-3017
62   Poikkeamislupa 2018-3018
63   Lausunto vesilain mukaisen lupahakemuksen täydennyksiin, Polar Lights Tours Oy, sillan rakentaminen Kulkujoen yli
64   Rovalaen hiekka-alueen maa-ainesluvan siirto Rudus Oy:lle ja lupamääräyksen lisääminen maa-aineslupaan
65   Ympäristötarkastajan määräaikainen virka

Osallistuja Tehtävä
Granroth Aaro puheenjohtaja
Jauhojärvi Pirkko 1. varapuheenjohtaja
Poti Jukka 2. varapuheenjohtaja
Kumpulainen Hannu jäsen
Lepola Sauli jäsen
Mäkitalo Jussi jäsen
Mäntymaa Vuokko jäsen
Vanhatalo Leena jäsen
Vuomajärvi Liisa jäsen
Ovaskainen Ahti kunnanhallituksen edustaja
Niska Matti esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Wäli Piippa esittelijä/sihteeri