Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 64

24.05.2018

 

Rovalaen hiekka-alueen maa-ainesluvan siirto Rudus Oy:lle ja lupamääräyksen lisääminen maa-aineslupaan

 

168/10.03.00/2017

 

RakYmplk 24.05.2018 § 64

 

MH-Kivi Oy ja Rudus Oy ovat yhdessä pyytäneet Rovalaen (NOTTO Nr:o 31979) maa-ainesluvan siirtoa Kittilän ympäristönsuojeluviranomaiselta kirjeellään 28.9.2017.

Kittilän kunnanhallitus on myöntänyt Rovalaen hiekka-alueelle, tilalle "Kittilän valtionmaa IV" (Rn:o 261:893:13:1), maa-ainesluvan ottaa maa-aineksia 0,73 ha alueelta kaikkiaan 50.000 m3 10 vuoden aikana.

Ottoalueelta on ilmoitettu otetun 13.769 m3 maa-aineksia vuosina 2010 ja 2011. Vuodelta 2017 ilmoitus on tekemättä.

Rovalaen hiekka-alue sijaitsee Kittilän arseeniprovinssin alueella lähellä Kiistalan, Rastin ja Nilivaaran kyliä. Arseeniprovinssin alueella voi esiintyä paikoin maa-aineksissa korkeita haitta-ainepitoisuuksia (raskasmetallit).

 

Ympäristösihteeri:

Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta

  1. Hyväksyy Rovalaen (Nr:o 31979) maa-ainesluvan siirron MH-Kivi Oy:ltä (y-2025454-2) Rudus Oy:lle (y-1628390-6).

  2. Päättää vahvistaa Rudus Oy:lle vakuuden määrän 33 100 € maa-ainesluvan maisemointitöitä varten. Vakuuden on oltava voimassa 12 kk maa-ainesluvan päättymisen jälkeen

  3. Päättää vapauttaa MH-Kivi Oy:n vakuuden kun Rudus Oy:n Kittilän kunnalle osoittama vakuus on hyväksyttävästi jätetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

  4. Päättää muuttaa maa-ainelupaa lisäämällä siihen yhden lupamääräyksen: Ennen maa-ainesten ottoa alueen maa-aineksista on tutkittava haitta-ainepitoisuudet (alkuaineet) yhdestä edustavasta kokoomanäytteestä pohjoiselta maa-ainestenottoalueelta ja yhdestä edustavasta kokoomanäytteestä eteläiseltä maa-ainestenottoalueelta. Haitta-ainepitoisuusselvitysten tulokset on toimitettava Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen maa-ainesten oton aloittamista.

 

Ennen oton jatkamista on pyydettävä katselmus. Ottoilmoitus vuodelta 2017 on toimitettava viranomaiselle ja NOTTO-tietokantaan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

_________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa