Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 63

24.05.2018

 

Lausunto vesilain mukaisen lupahakemuksen täydennyksiin, Polar Lights Tours Oy, sillan rakentaminen Kulkujoen yli

 

114/11.01.01/2017

 

RakYmplk 24.05.2018 § 63

 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausunnoa Polar Lights Tours Oy:n vesilain mukaiseen lupahakemuksen 23.2.2018 ja 17.4.2018 saapuneiden täydennysten johdosta 4.5.2018 mennessä. Lausunnolle on saatu puhelimitse lisäaikaa 29.5.2018 saakka. Lupahakemus koskee sillan rakentamista Kulkujoen yli. Polar Lights Tours Oy on rakentanut sillan omaa yritystoimintaansa varten. Yritys harjoittaan omistamallaan tilalla (Metsola rek. nro 53:2) ympärisvuotista ohjelmapalvelutoimintaa. Silta mahdollistaa koko tilan pinta-alan ympärivuotisen ohjelmapalvelutoiminnan käyttöön.

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt yritykseltä täydennyspyynnössään 29.1.2019 laskelmiin tai mallinnukseen perustuvaa asinatuntijan lausuntoa sillan ja sen rakenteiden padottavasta vaikutuksesta kevätylivirtaamatilanteessa. Yrityksen toimittaman selvityksen ja suunnitelman mukaan sillan nykyinen aukko patoaa lasketulla mitoitusvirtaamalla 32.5. m3/s jokea ja vesi levittäytyy tällaisessa tilanteessa sillan yläpuolelle tulvatasanteelle. Suunnitelman mukaan aukkoa tulisi suurentaa n. 5 m3. Silta-aukon laajennustyöstä aiheutuu lyhytaikaista samentumista Kulkujoessa sillan alapuolella pienellä vaikutusalueella.

 

Lapin ELY-keskus on 19.4.2018 päiväämässään lausunnossa todennut että, selvitys sillan rakenteiden padottavasta vaikutuksesta ylivirtaamatilanteissa on asianmukainen, ja että silta-aukon laajentamistyöt ovat niin vähäisiä, ettei vesistön vedenlaadun

rakennusaikainen tarkkailuohjelma ole tarpeen.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle seuraavaa:

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen yhtyy Lapin ELY-keskuksen lausuntoon, mutta pyytää huomioimaan että silta-aukon laajentamis- ja kaivamistyöt pitäisi ajoittaa loppukesään, jotta kaivamisen aiheuttamasta samentumasta on mahdollisimman vähän haittaa harjuksen keväiselle ja muiden lohikalojen syksyiselle kudulle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

_________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa