Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 62

24.05.2018

 

Poikkeamislupa 2018-3018

 

278/10.03.00/2017

 

RakYmplk 24.05.2018 § 62

 

Sirkan rekisterikylään tilalle Tunturinlaita 5 Rno 35:108 haetaan lupaa saada poiketa MRL 58 §:n säädöksistä siten, että neljännen kerroksen huoneistoa D11 laajennetaan ullakkotiloihin ja laajennuksen myötä kaavan sallima rakennusoikeus ylittyy. Poikkeamista haetaan korttelin 1158 tontille 4 osoitteessa Laaksotie 1, 99130 Sirkka. Hakemus on tullut vireille 15.3.2018

 

Hakija omistaa tilan Tunturinlaita 4 Rno 35:107 ja muut ympäröivät alueet omistaa Kittilän kunta.

 

 

Rakennustarkastaja:

Korttelin 1158 tontti 4 on loma - asuntojen korttelialuetta ( RA -1 ) Tontilla on rakenteilla 12 huoneiston rakennus jonka huoneistoon D11 haetaan 51 m²: suuruista laajennusta ullakkotiloihin.

 

Rakennusoikeus on asemakaavan mukaan 920 m². Rakennusluvalla 2018-004 oikeutta on käytetty 940 m². Suunnitellun laajennuksen johdosta jo myönnetty rakennusoikeus ylittyy 51 m². Korttelin 1158 kokonaisrakennusoikeus ylittyy noin 6 prosenttia.

 

Suunniteltu laajennus ei muuta rakennuksen harjakorkeutta eikä muotoa ja julkisivuun tulee muutosta vain parvekkeen ja ovi- sekä ikkuna - aukotuksien osalta.

 

Suunniteltu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle eikä johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen.

 

Hakija on esittänyt hakemuksensa perusteeksi erityisiä syitä.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 § , MRL 171 §

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa