Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 61

24.05.2018

 

Suunnittelutarveratkaisu 2018-3017

 

84/10.03.00/2018

 

RakYmplk 24.05.2018 § 61

 

Sirkan rekisterikylän tilalle Ruokkotila Rno 62:71 haetaan suunnittelutarveratkaisua 353 m²:n suuruisen korjaamohallin rakentamiseksi. Tilan koko on noin 91 hehtaaria ja se sijaitsee Sirkan kylästä Muonion suuntaan noin 6,5 kilometriä tien oikealla puolella Ruokkolaessa. Hakemus on tullut vireille 21.3.2018

 

Levin osayleiskaavassa alue on osoitettu VL - alueeksi. Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Hakemuksen johdosta on hakija kuullut tiloja Metsä - Sirkka Rno 66:2, Metsäpateri Rno 62:52, Valtion metsämaa Rno 893:10:1, Pohjanakan Tunturitila Rno 62:64, Kuusela Rno 16:4, Mäkikangas Rno 38:48 ja Paloniemi Rno 36:10

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Kittilän kunnanvaltuuston 25.2.2008 hyväksymässä Levin osayleiskaavassa alue on VL -aluetta eli lähivirkistysaluetta.

 

Tilalla on 2017 valmistunut omakotitalo talousrakennuksineen. Hallin etäisyys asuinrakennukseen on noin 250 metriä.

 

Vastaavanlaiselle hallille myönnettiin suunnittelutarveratkaisu 2013 mutta sitä ei ei toteutettu luvan voimassaolon aikana.

 

Lähialueella ( noin 500 metriä ) on pysyvää sekä loma - asutusta.

 

Tilan koko huomioon ottaen ( 91 hehtaaria ) suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle suunnittelulle (MRL 137 § ).

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa