Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 59

24.05.2018

 

Poikkeamislupa 2018-3015

 

58/10.03.00/2018

 

RakYmplk 24.05.2018 § 59

 

Könkään rekisterikylän tilalle MESANET Rno 36:9 haetaan lupaa poiketa MRL 72 § 1 mom. rantarakentamisrajoituksesta ja rakentaa 70 m²:n vapa - ajanasuinrakennus, 40 m²:n talousrakennus ja 20 m²:n saunarakennus. Tila sijaitsee Kapsajoen rannalla ja se on kooltaan 14500 m². Tilalla on rantaviivaa noin 75 metriä. Tila sijaitsee noin 700 metriä Inarin tien länsipuolella Korpelan talon kohdalla. Hakemus on tullut vireille 7.3.2018

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapuritiloja Väliperä Rno 86:0, Syvämukka Rno 8:1, Karhula Rno 8:2 ja Korpela Rno 36:4.

 

Tilan Syvämukka Rno 8:1 ja Korpela Rno 36:4 omistaja on jättänyt muistutuksen liittyen kulkemiseen pelloille tilan MESANET Rno 36:9 kautta ja hakija on antanut vastineen muistutukseen.

 

Rakennustarkastaja:

Hakijan antaman tiedon ja karttatarkastelun perusteella suunniteltu rakennuspaikka ei ole tulva - arkaa aluetta. Rakennuspaikalle on tieoikeus Inarin tieltä. Rakennuspaikka täyttää MRL 116 §:n mukaiset rakennuspaikalle asetetut vaatimukset.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL § 171).

 

Esitän, että rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa