Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 169

22.05.2018

 

Ostopalvelulaskun kohtuullistamispyyntö

 

Koululk 22.05.2018 § 169

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja 0407057486)

 

Pirkkalan kunnasta on pyydetty kohtuullistamaan Kittilän kunnassa varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevan asiakkaan kuntaosuudesta perittävän maksun päiväkohtaista määrää. Maksun määrästä on päätetty 12.2.2018 (päiväkohtainen hinta on ollut 92,45€ ja summa on kerrottu kahdella. Laskuun on lisätty 10% hallintokuluja). Päiväkohtaiseksi määräksi on tullut 184,90. Kyseessä on erityisen palvelun piirissä oleva varhaiskasvatuksen asiakas. Varhaiskasvatuksen maksusäännössä ei ole erikseen mainittu laskutusperusteita. Rovaniemen kaupunki perii vastaavassa tapauksessa päiväkohtaisena maksuna n. 100-120€/päivä. Kittilän varhaiskasvatuksen päiväkohtaisen hinnan laskelmaa on tarkistettu ja se on 76,81€/päivä.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää kohtuullistaa laskutusta Pirkkalan kunnalle seuraavasti; päiväkohtainen hinta 76,81€ kerrotaan 1,5:llä. Laskutusperusteeksi saadaan 115,21€/päivä. Laskuun lisätään hallintokuluja 10%. Koululautakunta päättää lisäksi, että varhaiskasvatuksen maksusääntöä tarkistetaan ja lähettää asian jatkovalmisteluun.

 

Päätös:

Koululautakunta palauttaa asian jatkovalmisteluun.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa