Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Täyttölupa terveykeskuslääkärin virkaan
34   Työvapaahakemus ajalle 1.8.2018-31.7.2019/Ruotsala
35   Irtisanoutuminen hammashoitajan toimesta 1.9.2018 alkaen/Ylilehto
36   Täyttölupa hammashoitajan toimeen
37   Irtisanoutuminen lähihoitajan toimesta 1.8.2018 alkaen/Joensuu
38   Lähihoitajan pysyvän työsuhteen täyttölupa/terveystoimi
39   Tiedoksi saatettavat viranhaltija päätökset 18.4.2018-20.5.2018

Osallistuja Tehtävä
Taskila Mauri puheenjohtaja
Pudas Anna-Liisa 1. varapuheenjohtaja
Huilaja Tiina 2. varapuheenjohtaja
Erkkilä Akseli jäsen
Kivisaari Yrjötapio jäsen
Kinnunen Leena jäsen
Vaara Yrjö jäsen
Mäntymaa Vuokko kunnanhallituksen edustaja
Tuunainen Markku esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
Björkberg-Hettula Eija tekninen sihteeri
Ala Kimmo varajäsen
Kantola Susanna varajäsen