Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 72

14.02.2023

Koululautakunta

§ 26

29.03.2023

 

Valtuustoaloite lasten kotihoidon kuntalisän korottamisesta v. 2024 talousarvion yhteydessä

 

450/05.02.03/2022

 

Khall 14.02.2023 § 72

 

 

Valtuutettu Akseli Erkkilä (KL) jätti valtuuston kokouksessa 14.11.2022 yhteensä seitsemäntoista (17) valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Vuoden 2022 aikana inflaatio on nostanut kulutushyödykkeiden ja energian hintoja merkittävästi. Tämä on ajanut jopa talouksia, joita ennemmin on pidetty keskituloisina, vaikeaan asemaan. Korkojen nousut voivat vaikeuttaa tilannetta ennestään. Sanomattakin on selvää, että energian hintojen noususta johtuva inflaatio kurittaa maaseutumaisia kuntia kaikkein eniten.

 

Valtiovalta on helpottanut lapsiperheiden asemaa nostamalla varhaiskasvatuksen maksujen tulorajoja viime vuonna, ja nosto on edessä myös ensi vuonna. Sen sijaan Kittilän lasten kotihoidon kuntalisä näyttää pysyneen samana noin vuosikymmenen. Tällä tavoin lapsen kotihoidon suhteellinen asema on heikentynyt.

 

Esitämme, että vuoden 2024 budjetin yhteydessä valtuustolle esitellään lasten kotihoidon kuntalisän korotus, joka on suhteessa kuluttajahintojen nousuun vuodesta 2010 sekä varhaiskasvatusmaksujen alenemiseen."

 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen koulutoimen valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on sivistystoimenjohtaja.

 

Päätös:

Esteellisyyttä käsitelty §:n 70 kohdalla seuraavasti:

"Kunnanjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen (HallL 28 § 1 mom 7.kohta yleislausekejäävi; aloitteen tekijä) esityslistan asioissa 21 - 23 (§:t 70 - 72) ja poistui kokouksesta näiden asioiden käsittelyn ajaksi (poissa klo 17.20 - 17.22)."

 

Hallintojohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Koululk 29.03.2023 § 26

 

(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)

 

Kunnanhallitus (07.12.2022 § 484) on talousarvioesityksessään vuodelle 2023 hyväksynyt kunnanhallituksen varajäsen Akseli Erkkilän tekemän aloitteen siitä, että varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää nostettaisiin ensimmäisen lapsen osalta 200 eurosta 300 euroon ja muiden lasten osalta 50 eurosta 70 euroon. Lisäksi päätöksessä poistettiin ehto, että kaikkien alle kouluikäisten lasten tulee olla kotona. Määrärahalisäys oli yhteensä 55.000 euroa.

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt esityksen 15.12.2022 § 122.

 

Kela toimeenpanee yleisen lasten kotihoidon tuen. Kela maksaa kuntalisän kotihoidon tuen yhteydessä vain, jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Varhaiskasvatuspäällikkö on valmistellut Kittilän kunnan ja Kelan välistä uutta sopimusta kunnanvaltuuston päätöksen mukaiseksi. Kelalla on kuntalisällä 2 kuukauden toimeenpanoaika. Sopimus on hyväksytty siten, että Kela voi panna sen täytäntöön 1.4.2023 alkaen.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston päätöksen 15.12.2022 § 122 ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa