Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 22.02.2023/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 19

22.02.2023

 

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitystyöryhmän perustaminen

 

Koululk 22.02.2023 § 19

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)

 

Varhaiskasvatuspalveluiden sekä esi- ja perusopetuksen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Varhaiskasvatusta tulee järjestää varhaiskasvatuslain mukaisesti kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan ottaen huomioon lapsen edun ensisijaisuuden ja lähipalvelujen periaatteet. Perusopetuksen palveluverkko on kunnan päätettävissä, ts. kunta voi päättää missä yksiköissä perusopetusta annetaan. Perusopetuksen järjestämistä sitoo asetus opetustuntien määrästä ja opetettavista aineista opetussuunnitelman mukaisesti sekä perusopetuslain mukainen koulumatkan ajallinen pituus.

Perusopetusta voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä. Kittilän kunnalla on lähikoulusopimukset Kolarin kunnan kanssa Ylläsjärven alueen oppilaista sekä Muonion kunnan kanssa Raattaman alueen oppilaista 5.-9. luokan oppilaiden osalta. Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnat ovat myös mukana Kuntaliiton verkostoperuskouluhankkeessa, jossa on tarkoitus kehittää Tunturi-Lapin perusopetuksen järjestämisen muotoja ja yhteistyötä edelleen.

 

Kittilän kunnan edellinen kouluverkkoa koskeva päätös on vuodelta 1998. Uuden palveluverkkoselvityksen tekemistä puoltaa edellisestä selvityksestä kulunut poikkeuksellisen pitkä aika, uuden koulukeskuksen valmistuminen, pienten koulujen oppilasmäärän muutokset, vuodelle 2024 tuleva koulukuljetusten kilpailuttaminen sekä kunnan muuttunut tehtäväkenttä sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

 

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys edellyttää laajaa henkilökunnan, oppilaiden, huoltajien ja kuntalaisten kuulemiskierrosta sekä ennakkovaikutusten arviointia mukaan lukien lapsivaikutusten arviointi. Selvityksessä on huomioitava myös kiinteistöt ja niiden korjaustarpeet.

 

Esi- ja perusopetuksen järjestäminen vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen tilaratkaisuihin ja tarpeeseen, joten asia on tarpeen valmistella tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

 

Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tehdä kokonaissuunnitelma siitä, millä tavalla perusopetus on tarkoituksenmukaista järjestää muuttuvissa olosuhteissa ottaen huomioon oppilasennusteet, koulukiinteistöt, kaavoitus, taloudelliset kysymykset sekä ensisijaisesti oppilaiden, lasten ja nuorten etu. Myös toimenpiteiden vaikutusten arviointi on osa palveluverkkoselvityksen sisältöä.


Palveluverkkoselvitystä varten on perustelua valita työryhmä, jonka on valmistella Kittilän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuoden 2023 aikana. Mahdolliset toimenpiteet ja muutokset olisi mahdollista panna toimeen aikaisintaan 1.8.2023 alkaen, mahdollisesti vasta vuoden 2024 alusta lukien.

 

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen sisältyy

 

 • kuvaus nykyisestä palveluverkosta

 • oppilasennusteet kunnan alueella

 • oppilasennuste oppilaaksiottoaluein ja lähikoulun osoittamismenettely

 • koulujen vähimmäisoppilasmäärä ja ryhmäkoko

 • kuntarajat ylittävä yhteistyö (lähikoulusopimukset)

 • nykyisten tilojen kunto ja tilojen käyttö muuhun kuin
  opetustarkoitukseen

 • pedagogiset, sosiaaliset ja yhteisölliset seikat (lapsen edun ensisijaisuuden periaate)

 • oppilashuoltopalvelut ja oppimisen tuki

 • koulukuljetukset ja niiden järjestäminen kestävästi

 • henkilöstösuunnitelma opettajien ja muun koulun henkilökunnan osalta

 • päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointi mm. lapsivaikutusten arviointi

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää

 

1. perustaa työryhmän valmistelemaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkkoa.

 

2. nimetä keskuudestaan puheenjohtajan ja edustajan työryhmään.

 

3. nimetä työryhmän sihteeriksi ja koollekutsujaksi sivistystoimenjohtajan.

 

4. valtuuttaa sivistystoimenjohtaja nimeämään työryhmän jäsenet esi- ja perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen tulosalueilta esimiesten, henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien osalta heitä kuultuaan.

 

5. pyytää kunnanhallitusta nimeämään edustajansa työryhmään.

 

6. pyytää teknistä lautakuntaa ja teknistä toimea nimeämään edustajansa työryhmään.

 

Päätös:

1. Hyväksyttiin yksimielisesti.

2. nimetä puheenjaohtajaksi Vuokko Mäntymaan ja koululautakunnan edustajaksi Antti Pekkalan

3. hyväksyttiin yksimielisesti.

4. hyväksyttiin yksimielisesti.

5. hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa