Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 25.01.2023/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 10

26.01.2022

Koululautakunta

§ 6

25.01.2023

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös lukiokoulutuksen järjestämistä koskevaan kanteluun EOAK/7214/2021

 

21/12.01.02/2022

 

Koululk 26.01.2022 § 10

 

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys-ja lausuntopyyntö 20.12.2021, EOAK/7214/2021

 

* * * * * * * * * * on arvostellut oikeusasiamiehelle toimittamassaan kirjeessä Kittilän kunnan menettelyä lukiokoulutuksen järjestämisessä. Kantelijan käsityksen mukaan lukion erikoislinjankoulutus on maksullista. Kantelija kyseenalaistaa myös tämän "monitaitolinjan" opiskelijasopimuksen laillisuuden. Eduskunnan oikeusasiamiehelle toimitettavaa lausuntoaan varten Lapin aluehallintovirasto pyytää Kittilän kunnan koululautakuntaa antamaan asiassa selvityksen, josta ilmenee erityisesti:

 

  • minkälaisesta koulutuksesta "monitaitolinjalla" on kysymys-oppivelvollisuuslain (1214/2020) 16 §:n 1 momentti ja 17 § huomioon ottaen*

 

  • mihin perustuu se, että ko. koulutuksesta peritään opiskelijalta 1300 euroa Kittilän kunnalle lukuvuonna 2021-2022

 

  • mitä koulutusta lukukausimaksulla katetaan-lukiolain (714/2018) 41-43§:n sääntelyhuomioon ottaen, mitä tarkoitetaan liitteenä olevan sopimuksen kohtaan 5 kirjatulla, punaiseksi merkityllä sopimusehdolla.

 

Lisäksi aluehallintovirasto pyytää liittämään selvitykseen lukiolain 40 §:n 3momentissa tarkoitetun suunnitelmankurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista sekä saman pykälän 4 momentissa tarkoitetut koulutuksen järjestäjän hyväksymät järjestyssäännöt. Selvitys liitteineen tulee toimittaa Lapin aluehallintovirastolle viimeistään 4.2.2022.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta antaa liitteenä olevan selvityksen Eduskunnan aluehallintovirastolle lukiokoulutuksen järjestämistä koskevassa kantelussa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

 

Koululk 25.01.2023 § 6

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja 040 705 7486)

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut vastauksen EOAK/7214/2021 selvityspyyntöön koskien Kittilän lukion "alppilinjan" maksullisuutta ja Kittilän kunnan/Levi Snow Sport Academyn (Alppikoulu) ja Levin Alppikoulun Tuki Ry:n monitaitolinjan opiskelijasopimuksen kauden 2021-2022 lainmukaisuutta.

 

Kantelun johdosta hankittiin Lapin aluehallintoviraston lausunto sekä Kittilän koululautakunnan selvitys. Lisäksi käytössä oli Kittilän lukion opetussuunnitelma.

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sekä Lapin aluehallintoviraston lausunnon mukaan sekä lukiolaissa säädetty opetuksen ja ohjauksen maksuttomuus, että oppivelvollisuuslaissa säädetty lukiokoulutuksen suorittamisen maksuttomuus koskevat lukion oppimäärän suorittamista, eli maksuttomuus rajautuu niihin opintoihin, jotka kuuluvat lukion oppimäärään.

 

Levi Snow Sport Academy on oma erillinen koulutusohjelmansa, jonka voi suorittaa oppivelvollisuuden suorittamisen ohessa. Alppikoulun opiskelija voi sisällyttää Alppikoulun kursseja opintoihinsa hyväksi luvun kautta. Kittilän lukion opetussuunnitelma ei sisällä erikseen Levi Snow Sport Academyn kursseja, joten lukiolain opetuksen ja ohjauksen maksuttomuutta koskevaa säännöstä eikä oppivelvollisuuslakia sovelleta kurssien osalta.

 

Sekä aluehallintovirasto että eduskunnan apulaisoikeusasiamies pitävät hyvänä, että sekä Alppikoulun sopimuspohja sekä järjestyssäännöt uudistetaan kevään 2022 aikana. Koululautakunta hyväksyi 26.10.2022 § 76 Levi Snow Sport Academyn johtosäännön, jossa on selkeytetty osapuolten vastuita ja velvollisuuksia, opiskelijoiden valintakriteerejä sekä Alppikoulun järjestyssäännöt.

 

Myös sopimuspohja on päivitetty ja siitä on poistettu viittaukset lukiolakiin.

 

Kittilän lukion opetussuunnitelmaa selkeytetään lukion ja Levi Snow Sport Academyn aseman ja vastuiden sekä Levi Snow Sport Academyn opintojen osalta kevään 2023 aikana sekä kiinnitetään huomiota viestinnän selkeyteen kokonaisuudessaan. Myös Kittilän kunnan nettisivut päivitetään tarpeellisilta osin.

 

Liitteet

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunto EOAK/7214/2021

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta merkitsee tiedoksi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen EOAK/7214/2021 lausunnon ja toimenpiteet lausunnon johdosta.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa