Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 448

08.11.2022

Kunnanhallitus

§ 462

22.11.2022

Kunnanvaltuusto

§ 110

15.12.2022

 

Valtuustoaloite avustusmäärärahasta v. 2023 talousarvioon kylätalojen sähkökulujen kattamista varten

 

374/02.05.01/2022, 31/02.02/2022

 

Khall 08.11.2022 § 448

 

 

Valtuutettu Susanna Kantola jätti valtuuston kokouksessa 19.9.2022 Keskustan valtuustoryhmän puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Avustusmääräraha kylätalojen sähkökulujen kattamiseksi

 

Olemme eläneet kriisistä toiseen jo kolmatta vuotta ja kriisit ovat vaikuttaneet olennaisella tavalla myös kyläyhdistysten toimintaan. Tällä hetkellä erityisenä haasteena on sähkön hinnan nousu, mikä vaarantaa kylätalojen ylläpitämisen.

 

Kylätaloilla on suuri merkitys sivukylien asukkaille. Taloilla järjestetään ikäihmisten, lasten ja nuorten kerhotoimintaa ja Revontuliopiston kursseja. Kylätaloilla kokoonnutaan harrastamaan liikuntaa, siellä järjestetään yhteisiä tilaisuuksia. Uhkana on, että jos yhdistykset eivät selviä kylätalojen kasvaneista sähkölaskuista, nämä kylien asukkaille tärkeät palvelut vaarantuvat.

 

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että ensi vuoden talousarvioon varataan avustusmääräraha, joka myönnetään kylätalojen sähkökulujen kattamiseksi."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallinnon toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 22.11.2022 § 462

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Vastauksena valtuutettu Susannan Kantolan valtuuston kokouksessa 19.9.2022 jättämään valtuustoaloitteeseen koskien avustusmäärärahaa kylätalojen sähkökulujen kattamiseksi vuoden 2023 talousarvioon todetaan seuraavaa:

 

Kittilä on pinta-alaltaan laaja kunta jossa on yli 30 kylää. Kylissä on kylätaloja, joiden toiminnassa pitäminen ja kyläläisten aktiivinen toiminta luovat yhteisöllisyyttä kyläyhteisöihin. Kittilän kuntastrategiaan on kirjattu, että Kittilässä on aktiivisia kyläyhteisöjä ja kunta pyrkii kuntastrategian hengessä tukemaan kaikin keinoin kylien aktiivisuutta. Kylällä sijaitseva kylätalo on kyläläisille usein tärkeä kokoontumispaikka ja mahdollistaa fyysisenä kokoontumispaikkana erilaisen toiminnan järjestämisen eri ikäisille kyläläisille. Kylätalot voivat olla kyläläisille yhteisiä paikkoja kohtaamiseen ja luovat puitteet osallisuuden kokemukselle sekä saavat aikaan tunteen kuulumisesta paikalliseen kyläyhteisöön.

 

Kunnanjohtaja:

Talousarvioesitykseen vuodelle 2023 on varattu määrärahaa kylätalojen sähkökulujen avustamiseksi. Määrärahan myöntämisperusteet ja hakuohjeet käsitellään kunnanhallituksessa TA2023:een sisältyvän määrärahaesityksen hyväksymisen tultua lainvoimaiseksi.

 

Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 15.12.2022 § 110

 

Päätös:

Tauko pidettiin klo 16:38 - 16:47.

 

Susanna Kantola esitti, että sähkölaskujen perusteella maksettaisiin kyläyhdistyksille sähkökulut toukokuun 2023 loppuun asti. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Kantolan lisäys. Muuten hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa