Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 67

30.11.2022

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden seuranta ajalta 1.1.-31.10.2022

 

250/02.02/2021

 

Sotelk 30.11.2022 § 67

 

(Lisätiedot: perusturvajohtaja, puh. 040 847 6526)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle talouden seuranta toteutetaan kuukausittain.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitova toimintakate vuonna 2022 on - 29 878 442 €. Toimintatuottojen osuus on 2 990 220 € ja toimintakulujen osuus on - 32 868 662 €.

Toimintatuottojen toteuma% on ollut ajalla 1-10/2022 82,4 %. Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena myös loppuvuoden osalta ja jopa mahdollisuuksia ylittymiseen on liittyen mm. Valtiokonttorin korvauksiin. Toimintakate on seurannassa 1-10/2022 78.8%, mikä ennustaa positiivista kokonaistulosta vuodelle 2022.

Toimintakulujen toteutuma% on ollut lokakuun loppuun mennessä 79.2 %. Toimintakuluista henkilöstökulut muodostavat vuositasolla n. 11.3 m€ ja niiden toteuma on ollut 83.3 % aj. 1-10/2022. Palvelujen ostot muodostavat vuositasolla n. 17.1 m€ osuuden toimintamenoista sisältäen erikoissairaanhoidon, jonka osuus on noin 9.4 m€. Palveluiden ostojen toteuma% on ollut aj. 1-10/2022 75.8 % ja palveluiden ostojen ennustetaan kokonaisuudessaan alittuvan , mikä johtuu erikoissairaanhoidon merkittävästä alituksesta. Erikoissairaanhoidon ennakoidaan alittuvan jopa vajaan 1 m€ talousarvion tasosta. Verrattuna edelliseen vuoteen on erityisesti hoitopäivien kokonaismäärä erikoissairaanhoidon osalta vähentynyt merkittävästi

( - 23%). Käyntien määrä on vastaavasti myös vähentynyt -13.5 % ja myös lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon on ollut pienempi ( - 10% ) kuin edellisenä vuonna. Lähetteiden määrä on vuoden loppua kohden lisääntynyt, mutta suoritemäärissä tullaan jäämään alle edellisen vuoden tason joka tapauksessa, mikä selittää myös kustannusten alittumista. Koronalla sekä omien lääkärivakanssien vajaalla täyttöasteella on ollut vaikutuksia erikoissairaanhoitoon. Lääkäritilanne on kuitenkin marraskuusta 2022 alkaen hyvä koko kevätkauden 2023, millä on positiivinen vaikutus hoidon saatavuuteen niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Osa kunnan omasta toiminnasta koskien kehitysvammaisten asumisen palvelua on siirtynyt Kolpeneen kuntayhtymän toteuttamaksi viimeisen kolmen kuukauden ajaksi, mikä lisää muiden ostopalveluiden osuutta. Toiminta myös samassa yhteydessä laajenee kattamaan kotoa muuttavien nuorten palvelutarpeita. Muutoksen aiheuttama kokonaisvaikutus palveluiden ostojen kokonaisuuteen on vuoden loppuun mennessä arviolta noin, 0.3 m€.

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1.- 31.10.2022 sekä erikoissairaanhoidon laskutus- ja tuoteraportit 1-10/2022.

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman analyyseineen ajalta 1.1.- 31.10.2022.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa