Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.11.2022/Pykälä 173

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 173

10.11.2022

 

Ympäristölupa, Arctic Rally Center Oy, Naulavaara

 

83/11.01.00/2016

 

RakYmplk 10.11.2022 § 173

 

(Lisätietoja ympäristösihteeri p. 040 847 9552)

 

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien ulkona sijaitsevien moottoriurheiluratojen toimintaa.

 

Arctic Rally Center Oy hakee ympäristölupaa ajoharjoittelua, koulutus-, autokoulu- ja testaustoimintaa sekä ohejelmapalvelutoimintaa varten Kittilän kunnassa Könkään kylässä, tilalla Korvela (RN:o 261-407-10-19). Rata-alue sijaitsee Sirkan kylästä noin 12 km Muonion suuntaan ja siitä vasemmalle (lounaaseen) metsäautotietä n. 3,7 km Kulujoen yli Naulavaaraan.

 

Ajoharjoittelurata- ja ohjelmapalvelutoimintaa harjoitetaan ainoastaan talviaikaan, marraskuusta huhtikuuhun päivittäin pääsääntöisesti klo 9.00 - 18.00 välisenä aikana. Suoalueelle jäädytetään vuosittain n. 10 kpl erimallisia ajoratoja ja hakatulla metsäalueella on hyödynnetty jo olemassaolevia tiepohjia ja rakennettu lisää talvitiepohjia. Alueelle on rakennettu toimisto-/ravintolarakennus, huoltohalli ja varasto sekä varasto/autohalli.

 

Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä alueella tai sen läheisyydessä ole sellaisia tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia. Kulujoki sijaitsee n. 2,1 km etäisyydellä itään toiminta-alueesta. Alue on kaavoitettu Levin ympäristön osayleiskaavassa merkinnällä E-1, ajoharjoittelualue.

 

Päätösliitteessä on annettu lupamääräyksiä koskien päästöjä maaperään ja vesiin, melua, jätteitä ja jätehuoltoa, häiriö- ja poikkeustilanteita sekä toiminnan tarkkailua.

 

Ympäristösihteeri:

Lautakunta myöntää ympäristöluvan Arctic Rally Center Oy:lle toistaiseksi oheisen päätösliitteen mukaisesti.

 

Lautakunta myöntää Arctic Rally Center Oy:lle ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa 1 000 euron suuruisen vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa