Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanvaltuusto

§ 89

14.11.2022

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

 

Kvalt 14.11.2022 § 89

 

Valtuuston kokouksia koskevat määräykset ilmenevät hallintosäännön luvussa 12.

Hallintosäännön 95 §:n mukaan:

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä/julkaistava vähintään kuusi (6) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

Valtuusto voi tavoitteidensa ja toimintansa kehittämiseksi pitää epävirallisia kehittämiskokouksia ja seminaareja, joita koskevat kutsut ja käsiteltävä aineisto lähetetään erikseen kutsutuille.

 

Valtuuston tähän kokoukseen on lähetetty kutsu jokaiselle valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille sähköpostitse 8.11.2022.

Kokouksessa käsiteltäväksi tulevista asioista laadittu esityslista on 8.11.2022 julkaistu Innofactorin sähköisessä kokouspalvelussa Cloud Meetingissä ja julkaisusta on lähetetty tieto sähköpostitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, varavaltuutetuille ja kunnanjohtajalle sekä toimialajohtajille. Esityslista on myös julkaistu kunnan verkkosivuilla 8.11.2022.

 

Kokouksen asialista on 8.11.2022 julkaistu kunnan verkkosivuilla sekä kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla.

 

Kokouksesta on myös ilmoitettu seuraavissa sanomalehdissä:

Lapin Kansa 8.11.2022 ja Kittilälehti 9.11.2022.

Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Kittilän kuntatiedotteissa 8/2022 ja 9/2022.

 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 18 valtuutettua on saapuvilla.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja:

Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Myönnettiin kokouksen lopuksi seuraavat puheenvuorot aloitteita/kysymyksiä varten:

1) Timo Kurula/Kesk: Aloite vuokra-asuntojen rakentamiseksi

2) Susanna Kantola/7 muuta keskustan valtuutettua: Aloite Rakkavaaran ja Taalon postilaatikkorivistön yhdenmukaistaminen

3) Akseli Erkkilä/ valtuutettua: Aloite lasten kotihoidon kuntalisän korottamisesta esitys TA2024:aan

4) Marita Toivanen/Vas ja SDP:n valtuutetut: Aloite palkanmaksusta työharjoittelussa oleville

5) Tiina Huilaja: Aloite ilmastosuunnitelman laatimisesta

6) Inkeri Yritys/OMK ja Vihreät ja Kokoomuksen valtuutetut: Aloite ja kysymys ylijäämäruoan jakelusta

7) Jukka Poti/Kokoomus, Vihreät ja OMK-valtuustoryhmät: Aloite kyselyoikeuden laajentamisesta

8) Pirjo Junttila-Vitikka/Keskustan ja Perussuomalaisten, Kuntalaislista, OMK, Vihreät ja Kokoomuksen valtuustoryhmä: Aloite laajasta tilatarvekartoituksesta ja REDU:n kiinteistön hankkimisesta kunnan omistukseen

 

Hyväksyttiin myös, että kokouksen lopuksi toimialajohtajat voivat esittää vastauksensa valtuuston kyselytunnilla 19.9.2022 vastaamatta jääneisiin kysymyksiin.

 

Hyväksyttiin, että järjestäytymispykälien jälkeen (§:t 89 ja 90) pidetään tauko, jonka aikana Leader Tunturi-Lappi ry:n toiminnanjohtaja Ella-Noora Kauppinen esittelee yhdistyksen toimintaa ja strategiaa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa