Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 169

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 169

12.10.2022

 

Poikkeamislupa 22-0305-POI

 

118/10.03.00/2022

 

RakYmplk 12.10.2022 § 169

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )

 

Könkään rekisterikylään tilalle Könkäänlossi Rno * * * haetaan lupaa saada poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa asuinrakennus (355 m²) Ounasjoen rantavyöhykkeelle. Rakentamisen yhteydessä purettaisiin vanha päärakennus (200 m²). Tilan koko on 8100 m² ja se sijoittuu Könkään kylässä Ounasjoentien ja Ounasjoen väliselle alueelle noin 500 metriä sillasta ylävirran suuntaan.

 

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Nivanranta Rno * * *, Rantatila Rno * * * *, Köngäs Rno * * * *, Nurmela Rno * * * *, Ylijokela Rno * * *, Vanha-Jokela Rno * * * ja Alajokela Rno * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Levin osayleiskaavassa alue on varattu AP - alueeksi, eli pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi joka on tarkoitettu asuin rakentamiseen pyrkien viihtyisän asuinympäristön luomiseen. AP - alueet on tarkoitettu asemakaavoituksella toteutettavaksi.

 

Rakennuspaikka on osa Könkään kylän kulttuurihistoriallista ympäristöä jossa uudisrakentamisen tulee sopeutua yhtenäiseksi kokonaisuudeksi rakentamis- ja sijoitustavaltaan olemassa olevan rakennuskannan kanssa ehjän kokonaisuuden muodostamiseksi. Sen johdosta alueen täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee ottaa olemassa oleva rakennettu ympäristö erityisen huolella huomioon.

 

Suunnitellun uudisrakentamisen yhteydessä purettaisiin vanha päärakennus, 200 m² ja rakennettaisiin 355 m²:n suuruinen asuinrakennus. Purettava päärakennus on ollut asuinrakennus, josta on ilman käyttötarkoituksen muutokseen tarvittavaa rakennuslupaa tehty majoitusrakennus. Tilalle on vuonna 2000 myönnetty Lapin ympäristökeskuksen myönteisen poikkeamispäätöksen perusteella rakennuslupa 232 m²:n suuruiselle majoitusrakennukselle.

 

Alueella ei ole järjestettyä jätevesiverkostoa.. Tiivis rakentaminen ja Ounasjoen läheisyys sekä tulvakorkeus HQ 1/100 ja yleinen tiealue rajaavat jätevesien käsittelyjärjestelmän sijoittamista. Kiinteistön jätevesien käsittely on tarkoitus toteuttaa kiinteistökohtaisesti.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan omakotitalon rakentamiseksi muutettuna hakemuksesta poiketen siten että rakentamiseen tarkoitetun kerrosalan enimmäismäärä on puretun päärakennuksen suuruinen eli 200 m². Perusteena esitykselle on Levin osayleiskaavan alueelle määräämän käyttötarkoituksen mukaisuus (asuin rakentaminen) ja vanhan päärakennuksen purkamisen myötä tapahtuva korvaava rakentaminen sekä rakennuksen sijoittuminen nauhamaisesti Ounasjoentien laitaan kuten muutkin AP - alueella sijaitsevat asuinrakennukset.

 

Poikkeamisen myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistön toteutunut kokonaisneliömetrimäärä pysyisi samansuuruisena kuin aiemminkin.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa