Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 164

12.10.2022

 

Poikkeamislupa 22-0289-POI

 

369/10.03.00/2022

 

RakYmplk 12.10.2022 § 164

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400396074)

 

Kittilän rekisterikylän tilalle Peltola Rno * * * * haetaan lupaa poiketa Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan määräyksistä ja rakentaa kaksikerroksinen kerrosalaltaan 1000 m²:n suuruinen teollisuushallirakennus. Tila sijaitsee Kittilän kirkonkylässä, Aakenuksentien varrella ja sen koko on 6.685 hehtaaria. Hakemus on tullut vireille 4.7.2022.

Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Isovaara Rno * * * *, Jänkälä Rno * * * *, Valtion alue Rno * * * *, Uusihautausmaa Rno * * * * ja Vekaravainio Rno * * * *.

 

Tilan Valtion alue Rno * * * * on jättänyt hankkeesta muistutuksen. Muistutuksessa todetaan, että rakennushankkeessa on huomioitava lentoaseman esterajoituspinnat ja lentoestelupa on haettava mikäli rakennus tai väliaikainen este ylittää yli 10 metrin tason maanpinnasta mitattuna. Hakija on antanut vastineen muistutukseen.

 

Rakennustarkastaja:

 

Kittilän kunnanvaltuuston 26.3.2012 hyväksymässä ja 18.3.2015 voimaan kuulutetusta Kittilän kirkonkylän osayleiskaavassa alue on varattu MY - alueeksi eli maa- ja metsätalousalueeksi jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Yläkittilän alueella on asemakaavan laadinta vireillä luonnosvaiheessa. Luonnosvaihe on ollut nähtävillä 7.4. - 28.4.2022. Saatujen kommenttien ja lausuntojen pohjalta on asemakaavaehdotuksen laatiminen käynnissä. Asemakaavaehdotus on tarkoitus tulla nähtäville vuoden 2022 aikana. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Asemakaavaluonnoksessa alue on osoitettu TY-1 -alueeksi eli ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen korttelialueeksi.

 

 

Kiinteistöllä Peltola Rno * * * * on tällä hetkellä kaksi teollisuushallirakennusta (1524 m²) ja kiinteistöstä lohkotuilla tiloilla kaksi omakotitaloa taloustiloineen (402 m²) ja yksi teollisuushalli (531 m²).

 

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamista. Esityksen perusteena on haitta vireillä olevalle asemakaavoitukselle. Kun asemakaavaluonnos poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta suunnitellun maankäytön osalta, on asemakaavan laadinnan yhteydessä tarkasteltava myös yleiskaavalliset sisältövaatimukset rakentamisen edellytysten todentamiseksi. Alueella on asemakaavoitus käynnissä ja poikkeamisluvan myöntäminen osalle aluetta ei ole tasapuolista muita vastaavassa asemassa olevia maanomistajia kohtaan. Alueelle ei ole hyväksytty asemakaavoitukseen olennaisesti liittyviä rakennustapaohjeita, joilla voitaisiin taata rakennuksen soveltuvuus ympäristöön. Rakennusvalvontaviranomaisella on velvollisuus yleiskaava-alueen maankäyttöön liittyviä päätöksiä tehdessään ottaa huomioon, ettei päätöksillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista eikä sen perusteella tehtävän asemakaavan laatimista. Poikkeamisen perusteeksi ei katsota esitetyn maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä eikä poikkeamisen myöntämisen edellytykset täyty.

 

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 42 §, MRL 43 §, MRL 171 §

 

Päätös:

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa