Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 87

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 24

04.03.2021

Koululautakunta

§ 39

18.05.2022

Koululautakunta

§ 87

30.11.2022

 

Sivistystoimen ratkaisuvallan siirtäminen vastuualueiden esimiehille

 

Koululk 04.03.2021 § 24

 

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Hallintosäännön (KV 26.10.2020) viidennen luvun 35 §:n mukaan: "Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen, ellei toimivaltaa ole erikseen säädetty tässä hallintosäännössä. Kaikista delegointipäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa toimialoittain. Päätöspöytäkirja laaditaan valtuustokausittain tai hallintosäännön uudistamisen yhteydessä. Vastaavasti delegoinnin lakkauttamisesta pidetään päätöspöytäkirjaa".

 

Hallintosääntö 34 §, Sivistystoimenjohtaja kohta 1, oikeuttaa sivistystoimenjohtajan ratkaisuvallan antamiseen toimialaan liittyvissä asioissa viranhaltijalle.

 

Kittilän kunnan hallintosääntö 45 §:n perusteella määräaikaisen henkilöstön valitsee (alle vuodeksi) toimialajohtaja.

 

Siirtämällä em. hallintosääntöjen kohtien ratkaisuvaltaa viranhaltijalle, parannetaan sivistystoimen palvelujen joustavuutta ja reagointikykyä kulloinkin tarpeelliseen tilanteeseen.

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää siirtää henkilöstön ratkaisuvaltaa 1.4.2021 alkaen vastuualueiden esimiehille seuraavasti:

 

  • Lukion ja yläkoulun rehtori, koulunjohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö päättävät alaistensa määräaikaisten henkilöiden valinnasta alle vuodeksi.

 

  • Päiväkodin johtajat päättävät alaistensa määräaikaisten henkilöiden valinnasta enintään kuudeksi kuukaudeksi.

 

Päätös:

Asia palautettiin jatkovalmisteluun.

__________

 

Koululk 18.05.2022 § 39

 

 

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

 

Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi sujuva ja nopea rekrytointi on tärkeää tilanteessa, jossa kunnat kilpailevat työvoimasta. Erityisesti varhaiskasvatuksessa tilanne on haastava ja rekrytointeja käynnissä läpi vuoden osin nopeallakin aikataululla.

 

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 45 §:n mukaan vakinaisen henkilöstön valitsee ao. lautakunta ja määräaikaisen henkilöstön (alle vuodeksi) toimialajohtaja.

 

 

Kunnanhallitus ja lautakunta voi päätöksellään delegoida vakinaisen henkilöstön valinnan toimialajohtajalle.

 

 

Hallintosäännön 35 §:n mukaan delegointipäätökset tulee tehdä valtuustokausittain ja delegointipäätöksistä tulee pitää päätöspöytäkirjaa.

 

 

Kittilän kunnan rekrytointiohjeen (kh 7.12.2020 § 482) mukaan palvelussuhteeseen ottaminen edellyttää aina kirjallista päätöstä. Alle kolmen kuukauden mittaisiin virka- tai työsuhteisiin otettaessa päätökseksi riittää virkamääräys tai työsopimus. Vähintään kolme kuukautta kestäviin tai toistaiseksi voimassa oleviin virka- tai työsuhteisiin ottaminen edellyttää aina toimielimen tai viranhaltijan päätöstä valinnasta, jotta muutoksenhakumahdollisuus toteutuu.

 

 

Sote-lautakunta on päätti 30.03.2022 § 19 , että virkaan valinnan tekee lautakunta ja työsopimussuhteisten valinnan tekee perusturvajohtaja.

 

 

Yhtenäinen käytäntö eri toimialoilla on perusteltua. Sivistystoimen osalta toimivallan delegointi on tarkoituksenmukaista toteuttaa määräaikaisena kokeiluna. Kunnanhallitus päätti 12.04.2022 124 § perustaa hallintosäännön uudistamisen valmisteluun ohjausryhmän. Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä on mahdollista tarkastella koululautakunnan määräaikaisen toimivallan delegoinnin onnistumista ja tarkoituksenmukaisuutta.

 

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

 

Koululautakunta päättää hallintosäännön 45 §:n perusteella delegoida toimivaltaansa henkilöstöasioissa niin,

 

 

1. että toistaiseksi voimassa olevaan virkaan valinnasta päättää lautakunta ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valinnasta päättää sivistystoimenjohtaja.

 

 

2. että korkeintaan vuoden mittaisten määräaikaisten virka- ja työsuhteisten valinnasta päättää sivistystoimenjohtaja.

 

 

3. että enintään 12 kuukauden mittaisten määräaikaisten virka- ja työsuhteisten sijaisten valinnasta päättää lukion ja yläkoulun rehtori, koulunjohtajat tai varhaiskasvatuspäällikkö.

 

 

4. että toimivallan siirto on määräaikainen 31.12.2022 saakka.

Päätös:

 

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Koululk 30.11.2022 § 87

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Koululautakunta päätti 18.5.2022 § 39 delegoida hallintosäännön 45 §:n perusteella toimivaltaansa henkilöstöasioissa vuoden 2022 loppuun saakka viranhaltijoille.

 

Päätöksen mukaisesti toistaiseksi voimassa olevaan virkaan valinnasta on päättänyt 18.5.2022-31.12.2022 välisenä aikana koululautakunta ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valinnasta sivistystoimenjohtaja. Korkeintaan vuoden mittaisten määräaikaisten virka- ja työsuhteisten valinnasta on päättänyt sivistystoimenjohtaja ja enintään 12 kuukauden mittaisten määräaikaisten virka- ja työsuhteisten sijaisten valinnasta lukion ja yläkoulun rehtori, koulunjohtajat tai varhaiskasvatuspäällikkö.

 

Kokeilu on keventänyt ja nopeuttanut rekrytointiprosessia huomattavasti erityisesti varhaiskasvatuksen puolella, jossa kilpailu pätevästä työvoimasta on valtakunnallisesti kova ja rekrytointeja tehdään viikoittain.

 

Rekrytoinnin toteuttaminen jatkossakin nopeasti ja joustavasti on tärkeää, joten toimivallan delegoinnin jatkaminen on perusteltua.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta päättää hallintosäännön 45 §:n perusteella delegoida toimivaltaansa henkilöstöasioissa niin,

 

1. että toistaiseksi voimassa olevaan virkaan valinnasta päättää lautakunta ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valinnasta päättää sivistystoimenjohtaja.

 

2. että korkeintaan vuoden mittaisten määräaikaisten virka- ja työsuhteisten valinnasta päättää sivistystoimenjohtaja.

 

3. että enintään 12 kuukauden mittaisten määräaikaisten virka- ja työsuhteisten sijaisten valinnasta päättää lukion ja yläkoulun rehtori, koulunjohtajat tai varhaiskasvatuspäällikkö.

 

4. että toimivallan siirto on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

 

Päätös:

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa