Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2022/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 63

27.10.2022

 

Kirkonkylän laturverkoston kunnossapidon järjestäminen talvikaudella 2022-2023

 

228/02.08.00/2022

 

Vapsivlk 27.10.2022 § 63

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Kirkonkylän latuverkosto ja liikuntatoimen nykyinen latukone

 

Kunnan liikuntatoimi vastaa kirkonkylän hiihtolatuverkoston talvikunnossapidosta. Tällä hetkellä latuverkosto koostuu valaistusta ladusta, Ylävitosen lenkistä, Vaaran lenkistä, Honkavaaran kierroksesta, Isovaaran lenkistä, Särestön reitistä sekä Narikan lenkistä. Valaistu latu, Ylävitonen ja Vaaran lenkki avataan joulukuussa. Honkavaaran kierros ja Isovaaran lenkki avataan tammikuun loppuun mennessä. Narikan lenkki avataan pääsääntöisesti helmikuun puolenvälin jälkeen. Aikataulut riippuvat lumi- ja jäätilanteesta. Särestön reitti kunnostetaan maaliskuussa Särestöniemihiihtoa varten.

 

Kirkonkylän latuverkostoa kunnostetaan PistenBully Paana 125 -latukoneella. Kirkonkylän latukoneen vuosimalli on 2008 ja sillä on ajettu noin 7 500 tuntia. Kone alkaa siis olla teknisen käyttöikänsä loppupuolella. Remontit ovat selvästi lisääntyneet viimeisen kahden talven aikana. Edellinen talvikausi 2021-2022 oli erityisen haastava. Latukone oli helmi-, maalis- ja huhtikuussa useita viikkoja poissa käytöstä erilaisista vioista johtuen. Varaosien heikko saatavuus hankaloitti tilannetta huomattavasti. Edellisen talvikauden huolto- ja varaosakustannukset olivat yhteensä noin 7.800 euroa (alv 0%). Oheismateriaalina olevassa taulukossa on esitetty kirkonkylän latuverkoston talvikunnossapitoon liittyvät kustannukset aikaväliltä 1/2021 - 4/2022.

 

Ennakkovaikutusten arviointi

 

Liikuntatoimi on tarkastellut kirkonkylän latuverkoston kunnossapitokalustoon liittyviä investointitarpeita sekä kunnossapitopalvelun vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Tarkasteltavana on ollut kolme (3) vaihtoehtoista ratkaisumallia:

 

1. Ei hankita uutta latukonetta, tuotetaan latuverkoston kunnossapitopalvelu omana työnä

2. Hankitaan uusi latukone, tuotetaan latuverkoston kunnossapitopalvelu omana työnä

3. Ei hankita uutta latukonetta, latuverkoston talvikunnossapito hankitaan ostopalveluna

Näihin päätösvaihtoehtoihin liittyviä ennakkovaikutuksia on esitelty lautakunnalle viime kesäkuussa (vapsivlk 09.06.2022 § 32). Ennakkovaikutusten arviointi (EVA) on tämän esityksen oheismateriaalina. Ennakkovaikutusten arvioinnin yhteydessä ei oteta kantaa minkään yksittäisen päätösvaihtoehdon puolesta. Ennakkovaikutusten arviointi on tarkoitettu päätöksenteon tueksi.

 

Ensimmäiseen päätösvaihtoehtoon liittyy ilmeisiä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Latukoneen ikääntyessä konevikojen todennäköisyys kasvaa. Varaosien saatavuus heikkenee, jolloin latuverkoston kunnossapitoon voi konevian sattuessa tulla pitkiäkin katkoksia. Huolto- ja varaosakustannukset voivat nousta huomattavan suuriksi. Latuverkoston kunnossapitohenkilöstön työhyvinvointi kärsii, mikäli yhä suurempi osa työajasta kuluu vanhan latukoneen huoltamiseen.

 

Toisessa päätösvaihtoehdossa liikuntatoimelle hankitaan uusi latukone. Hankittavan latukoneen tulisi olla jonkin verran nykyistä PistenBully Paana 125 -konetta isompi ja tehokkaampi. Tällaisen latukoneen arvonlisäveroton hankintahinta on uutena noin 200.000 euroa. Käytännössä hankinta olisi perusteltua toteuttaa leasing-periaatteella. Tällöin määräraha varattaisiin liikuntatoimen käyttötalousarvioon. Tyypillinen leasing-sopimus on kestoltaan kuusikymmentä (60) kuukautta. Liikuntatoimen tarpeisiin soveltuvan latukoneen kuukausittainen arvonlisäveroton leasing-vuokra olisi noin 2.000 euroa. Vuotuinen määrärahatarve olisi siis noin 24.000 euroa.

 

Kolmannessa päätösvaihtoehdossa kirkonkylän latuverkoston talvikunnossapito hankitaan ostopalveluna. Tällä hetkellä Kittilän kunta hankkii Levin alueen talvireittien kunnossapidon Oy Levi Ski Resort Ltd:lta. Sopimus on voimassa 2019-2024. Kunnossapitosopimuksen mukainen talvireittiurakan lisähinta on päivittäin kunnostettuna 1.698€/km/kausi. Lisäksi tulee huomioida noin kymmenen (10) prosentin indeksitarkistus. Tammi-huhtikuun välisenä aikana kirkonkylän latuverkosto on laajuudeltaan noin 35 kilometriä, joten lisäurakan kustannus olisi noin 65.000 euroa. Mahdollisesta ulkoistamisesta on kuluvan syksyn aikana keskusteltu Oy Levi Ski Resort Ltd:n edustajien kanssa. Oy Levi Ski Resort Ltd:n näkökulmasta tarkasteltuna kirkonkylän latuverkoston kunnossapitourakkaan liittyy lukuisia käytännön haasteita. Käytyjen keskusteluiden perusteella yhtiöllä ei ole mahdollisuutta ottaa kirkonkylän latuverkostoa hoidettavakseen kesken nykyisen sopimuskauden. Yhtiön edustajien mukaan Oy Levi Ski Resort Ltd voi kuitenkin tulevana talvena tarjota liikuntatoimelle varakonepalvelua, mikäli kirkonkylän latuverkostoa uhkaa pitkittyvä kunnossapitokatkos.

 

Yhteenveto

 

Kokonaisharkintaan perustuen liikuntatoimi esittää, että talvikaudella 2022-2023 kirkonkylän latuverkoston kunnossapito järjestetään kunnan omana työnä ja liikuntatoimen nykyistä kunnossapitokalustoa hyödyntäen. Liikuntatoimen PistenBully Paana 125 -latukone huolletaan perusteellisesti ennen seuraavan latukauden alkamista. Mahdollisiin konevikoihin varaudutaan siten, että liikuntatoimi sopii Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa varakonepalveluun liittyvistä käytännön järjestelyistä.

 

Uuden latukoneen hankinta tulee kyseeseen viimeistään siinä vaiheessa, mikäli Levin alueen talviulkoilureittien seuraavan kunnossapitokilpailutuksen yhteydessä todetaan, ettei kirkonkylän latuverkoston kunnossapidon ulkoistaminen ole toteutettavissa taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sivistystoimenjohtaja:

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että

 

1) talvikaudella 2022-2023 kirkonkylän latuverkoston kunnossapito järjestetään kunnan omana työnä ja liikuntatoimen nykyistä kunnossapitokalustoa hyödyntäen.

 

2) liikuntatoimen latukoneen mahdollisiin konevikoihin varaudutaan siten, että liikuntatoimi sopii Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa varakonepalveluun liittyvistä käytännön järjestelyistä.

 

Päätös:

Vapaan sivistystyön lautakunta palauttaa asian takaisin valmisteluun.

_________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa