Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 47

31.08.2022

 

Kotihoidonohjaajan virkavaali

 

323/01.01.01/2022

 

Sotelk 31.08.2022 § 47

 

(Lisätiedot; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)

 

Kunnan hallintosäännön 45 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää muiden kuin 1. ja 1. kohdassa mainittujen viranhaltijoiden valinnasta. Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunta on toimivaltainen päättämään kotihoidonohjaajan virkaan valinnasta.

 

Kittilän kunnassa on ollut 18.7.2022 klo 15 mennessä haettavana kotihoidonohjaajan virka. Virkaan valittavalta edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon opistotason tai ammattikorkeakoulutason koulutusta.

 

Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) hakemusta. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat kutsuttiin haastatteluun, joka pidettiin 3.8.2022 klo 13 alkaen. Haastatteluun kutsuttiin Mia Kujala, Tarja Pakarinen ja Tarja Vuorinen. Tarja Pakarinen ilmoitti 1.8.2022 peruvansa hakemuksensa virkaan. Näin ollen haastatteluun osallistuivat Mia Kujala ja Tarja Vuorinen. Haastattelijoina toimivat vs. perusturvajohtaja Sanna Ylinampa ja hoivapalvelupäällikkö Katja Hietanen.

 

Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että kotihoidonohjaajan virkaan valitaan sosionomi Mia Kujala. Hän on kokonaisarvioon perustuen, joka sisältää haastattelun, koulutuksen ja työkokemuksen, virkaan sopivin.

 

Vs. perusturvajohtaja:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

1. valita kotihoidonohjaajan virkaan 1.10.2022 alkaen sosionomi Mia Kujalan.

2. vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2950,15 euroa/kk.

3. että virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

4. että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotesuoja.

 

Näiden lisäksi valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2000) mukainen rikosrekisteriote.

 

Päätös:

Vs. perusturvajohtaja muutti esitystään kohdan 2 osalta seuraavasti:

 

- vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi yleiskorotuksen jälkeen 3009.15 €/kk.

 

Lautakunta päätti

1. valita kotihoidonohjaajan virkaan 1.10.2022 alkaen sosionomi Mia Kujalan,

2. vahvistaa perusturvajohtajan muutetun esityksen mukaisesti tehtäväkohtaiseksi palkaksi yleiskorotuksen jälkeen 3009,15 €/kk.

3. että virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa,

4. että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotesuoja.

 

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2000) mukainen rikosrekisteriote.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa